31.01.18

Rinki-merkki viestii vastuullisuudesta

Suomalainen Rinki-merkki on otettu käyttöön vuoden 2018 alussa. Pakkauksistaan tuottajavastuussa olevat yritykset voivat käyttää merkkiä markkinointiviestinnässään. Kun Rinki-merkin näkee yrityksen verkkosivustolla tai esitteessä, on se viesti yrityksen vastuullisuudesta ja pakkausten tuottajavastuun hoitamisesta.

Rinki-merkin käyttöoikeus on kaikilla Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n yritysasiakkailla. Rinki-merkki on otettu hyvin vastaan: Jo tammikuussa useat yritykset ilmoittivat Ringille ottaneensa merkin heti käyttöönsä.

– Yritykset voivat käyttää Rinki-merkkiä markkinointiviestinnässään. Merkin voi laittaa esimerkiksi yrityksen verkkosivustolle tai painettuihin ja sähköisiin markkinointi- ja viestintämateriaaleihin. Tuotteisiin tai pakkauksiin merkkiä ei saa laittaa, kertoo Ringin asiakaspalvelupäällikkö Maija Peltola.

Merkistä on kaksi eri käyttöversiota: yksinkertainen Rinki-merkki sekä ”RINKI mukana pakkauskierrätyksessä” -merkki, jonka osia käytetään kokonaisuutena.

Tuhannet yritykset mukana

Ringin asiakkaita ovat yritykset, jotka ovat tehneet Ringin hallinnoiman sopimuksen pakkauksia koskevan tuottajavastuun siirtämisestä. Sopimuksen on tehnyt noin 4 500 vastuunsa hoitavaa yritystä. Lista yrityksistä on julkaistu Ringin verkkosivustolla osoitteessa www.rinkiin.fi.

Pakkausten tuottajavastuu koskee yrityksiä, jotka pakkaavat tai maahantuovat pakattuja tuotteita Suomen markkinoille ja joiden liikevaihto on vähintään yksi miljoona euroa. Lainsäädännön tarkoituksena on muun muassa säästää luonnonvaroja ja ehkäistä ympäristölle koituvaa haittaa.

Rinki ja pakkausten tuottajayhteisöt järjestävät liittyneiden yritysten puolesta pakkausjätteiden keräyksen ja kierrätyksen niin, että lainsäädännön vaatimukset täyttyvät. Rinki-ekopisteisiin kotitaloudet voivat palauttaa maksutta käytöstä poistettuja pakkauksia. Kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia kerätään yli 1 850 pisteessä, muovipakkausten keräys on yli 500 pisteessä.

Lisätietoa:

viestintäpäällikkö Ritva Castrén, puh. 040 750 1223, etunimi.sukunimi@rinkiin.fi