08.07.21

SUP-direktiivin toimeenpano viivästyy – Merkintävaatimukset voimaan aikataulussa

Kertakäyttömuovien käyttöä rajoittavan Single Use Plastics eli SUP-direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy. Tiettyjä tuotteita koskevia merkintävaatimuksia on kuitenkin noudatettava jo 3.7.2021 alkaen.

SUP-direktiivi kieltää tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden myynnin ja tuo muovituotteisiin merkintävaatimuksia. Direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää kertakäyttöisten muovituotteiden vaikutusta ympäristöön. Lisäksi SUP-direktiivillä pyritään vauhdittamaan siirtymistä kiertotalouteen.

EU-direktiivit eivät ole sellaisenaan suoraan voimassa Suomessa, vaan ne on toimeenpantava kansallisella lainsäädännöllä. Direktiivi on ohje, jonka mukainen laki jokaisen jäsenmaan on laadittava. Tämä koskee myös SUP-direktiiviä. Suomessa SUP-direktiivin velvoitteista säädetään jätelailla ja sen nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella.

Viranomaisten ilmoituksen mukaan SUP-direktiivin kansallinen toimeenpano on viivästynyt. Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan SUP-direktiiviin liittyvää kansallista lainsäädäntöä.

Ympäristöministeriön mukaan eduskunnan juhannuksen alla hyväksymän jätelain muutos tulee näillä näkymin voimaan heinäkuun lopussa 2021 ja jätelain nojalla annettava valtioneuvoston asetus 15.8.2021. Asetuksen soveltaminen alkaa siis elokuun puolivälissä.

Sen sijaan tiettyjen tuotteiden merkinnöistä annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2151 on suoraan sovellettavaa Euroopan unionin lainsäädäntöä ja sitä on sovellettava 3.7.2021 alkaen. Toisin sanoen merkintävaatimukset astuivat voimaan jo heinäkuun alussa.

 

Ringin artikkelista löydät vastauksia SUP-direktiivin sisältöä ja vaikutuksia koskeviin yleisempiin kysymyksiin.

Lisätietoja SUP-direktiivin kansallisesta toimeenpanosta myös Tukesin verkkosivuilla. Tukes on SUP-direktiivin toimeenpanoa valvova viranomainen.