03.03.16

Tiedote yrityksille: Uudet sopimusehdot

Sopimusehdot, jotka koskevat sopimuksia pakkausten tuottajavastuun siirrosta Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kautta tuottajayhteisöille, ovat muuttuneet. Uudet ehdot ovat voimassa 2.3.2016 alkaen. Ne korvaavat 1.11.2015 päivätyt sopimusehdot, ja ovat voimassa toistaiseksi. Sopimusehtojen muutos ei edellytä yrityksiltä mitään toimenpiteitä. Katsomme myös, että yritys on hyväksynyt nämä uudet sopimusehdot, mikäli se ei kirjallisesti irtisano aiempaa sopimustaan kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen lähettämisestä.

Tutustu uusiin sopimusehtoihin >>

Ehtoihin tulleet muutokset ovat seuraavat:

1. Lainsäädännön mukaiset termit ja tuottajavastuun siirron rajaus

Pakkausten tuottajavastuuta koskevan lainsäädännön muutoksen vuoksi on sopimusehtojen termistö päivitetty vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Sana ”pakkaaja” on vaihdettu sanaksi ”tuottaja” sekä sana ”tuottajatiedosto” on vaihdettu sanaksi ”tuottajarekisteri”. Lisäksi kohdissa 3 ja 5 on päivitetty lakiviittaukset koskemaan nykyistä ja kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Kohdassa 3 on täsmennetty myös tuottajavastuun siirtosopimuksen rajausta: Tuottaja vastaa itse lainsäädännössä pakkauksille asetetuista vaatimuksista koskien niiden ominaisuuksia ja merkitsemistä.

2. Pakkaustietojen ja laskujen korjaus sekä maksusuoritusten palautus

Sopimusehtojen kohtaan 8 on tehty päivitys koskien aikarajaa, jonka sisällä pakkaustiedoissa havaittu virhe on mahdollista korjata. Aikarajan puitteissa voidaan tehdä myös mahdollinen laskujen korjaus tai maksusuoritusten palautus. Aikarajauksen tarkoituksena on se, että tuottajayhteisöillä on käytettävissä mahdollisimman luotettava tieto silloin, kun ne päättävät kunkin vuoden kierrätysmaksujen suuruudesta.

Edellisten lisäksi sopimusehtojen kohdassa 14 on täsmennetty sopimuksen voimassaoloajan ilmaisua. Kohdassa 14 on täsmennetty myös sitä, mitä velvoitteita tuottajalla on pakkaustietojen ilmoittamisessa ja maksujen suorittamisessa sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

Tarvittaessa annamme mielellämme lisätietoa.

Ystävällisin terveisin

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Sähköposti: info@rinkiin.fi
Puh. 09 6162 3500