EU tiukentaa pakkausjätteiden kierrätystavoitteita

EU:n jäsenmaat, parlamentti ja komissio pääsivät joulukuussa 2017 yhteisymmärrykseen kuuden jätealan direktiivin muuttamisesta. Direktiivit tulevat voimaan todennäköisesti kesällä 2018, ja niiden sisältö tarkentuu vielä. Pakkausalan kannalta on merkittävää, että pakkausjätteiden kierrätystavoitteet tiukentuvat.

 

Pakkausten kierrätystavoitteita nostetaan nykyisestä selvästi. Samaan aikaan kierrätysasteen laskentaa muutetaan siten, että eri vaiheissa syntyvät lajittelurejektit vähennetään kierrätetystä jätemäärästä.

Laskentatavan muutos käytännössä kiristää kierrätystavoitteita edelleen. Uudet tavoitteet edellyttävät, että erityisesti muovi- ja puupakkausten kierrätystä lisätään nykyisestä huomattavasti. Ensimmäiset uudet tavoitteet tulevat voimaan vuonna 2025.

Ehdotettu kierrätystavoitteiden laskentamenetelmä

Neuvoston ehdotuksen mukaan käsittelyvaiheissa syntyviä lajittelurejektejä, joita ei kierrätetä, ei lasketa mukaan kierrätettyyn jätemäärään. Jätteen määrä mitataan ensisijaisesti syötöstä lopulliseen kierrätysprosessiin, mutta tarvittaessa voidaan myös mitata lajittelulaitoksen jälkeinen määrä, jolloin myöhemmissä käsittelyvaiheissa syntyvien lajittelurejektien määrä on vähennettävä laskennallisesti. Keskimääräisten rejektiosuuksien käyttö voidaan hyväksyä tietyissä tilanteissa.

Lue lisää

Vuosikertomus 2021

Lähes 60 000 tonnia kierrätettäväksi kerättyä pakkausjätettä, entistä kustannustehokkaampaa ja laadukkaampaa toimintaa sekä yli 4600…

Vuosikertomus 2020

Tuloksellista jätelakiedunvalvontaa, entistä kustannustehokkaampaa pakkauskeräystoimintaa, 58 mediatiedotetta ja lähes 20 000 vastattua neuvontapuhelua. Ringin vuosi…

Vuosikertomus 2019

Hedelmällistä edunvalvontaa, 50 000 tonnia kerättyä pakkausjätettä, miljoonia suomalaisia tavoittanut kuluttajakampanja sekä 100 uutta asiakasyritystä.