Kuluttajatutkimus: pakkausjätteen kierrätys motivoi lajittelemaan

Ringin teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan suurin osa meistä lajittelee pakkausjätteitä mallikelpoisesti. Tähän innostaa erityisesti jätteen käyttö materiaalina uusien tuotteiden valmistamiseen.

 

Kotitalouksien pakkausjätettä on kerätty Rinki-ekopisteissä vuoden 2016 alusta lähtien. Alkuvuodesta 2017 Rinki teetti kuluttajatutkimuksen selvittääkseen, miten pisteet on otettu vastaan.

Tuloksista käy ilmi, että suomalaiset lajittelevat pakkausjätteitä kiitettävästi. Peräti 90 prosenttia lajittelee kotitaloudessaan lasipakkauksia, 86 prosenttia kartonkipakkauksia ja 86 prosenttia metallipakkauksia sekä muita kotitalouden pienmetalleja. Reilu kolmannes lajittelee myös muovipakkauksia.

Selvästi eniten lajitteluun kannustaa ajatus siitä, että pakkausjäte voidaan uusiokäyttää. Noin kaksi kolmesta suomalaisesta nimeää tämän tärkeimmäksi syyksi lajittelulle. Muita motivoivia tekijöitä ovat roskaantumisen väheneminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja pakkausjätteen käyttö energianlähteenä. Myös keräyspisteiden läheisyys innostaa lajitteluun.

Tilanpuute on yleisin este lajittelulle

Selvityksen mukaan yleisin syy sille, että kuluttaja ei lajittele oli se, että kotona ei ole tilaa monelle lajitteluastialle. Myös keräyspisteiden liian kaukainen sijainti mainittiin lajittelun esteeksi. Erityisesti muovipakkausten lajittelu – joka on Suomessa vielä verrattain uutta – koetaan vaikeaksi.

Useimmat tyytyväisiä Rinki-ekopisteiden sijaintiin

Pakkausjätteen keräyspisteiden helppo saavutettavuus on tärkeimpiä asioita, joilla suomalaiset saataisiin lisäämään lajittelua. Kuluttajat eivät kuitenkaan halua itse maksaa lisää siitä, että keräyspisteitä olisi nykyistä enemmän ja lähempänä kotia: vain joka kolmas olisi valmis tähän. Suopeimmin maksamiseen suhtautuvat yli 50-vuotiaat.

Jotta keräys olisi mahdollisimman ympäristöystävällistä ja taloudellista, nykyiset Rinki-ekopisteet on keskitetty paikkoihin, joissa liikkuu paljon ihmisiä. Neljä viidestä Rinki-ekopistettä käyttäneestä kuluttajasta onkin tyytyväinen siihen, missä piste omalla paikkakunnalla sijaitsee. Yli puolet Rinki-ekopisteitä käyttäneistä on myös sitä mieltä, että ekopisteiden sijoittaminen kauppojen yhteyteen lisää kierrätyshalukkuutta ainakin jonkin verran.

Lue lisää

Vuosikertomus 2021

Lähes 60 000 tonnia kierrätettäväksi kerättyä pakkausjätettä, entistä kustannustehokkaampaa ja laadukkaampaa toimintaa sekä yli 4600…

Vuosikertomus 2020

Tuloksellista jätelakiedunvalvontaa, entistä kustannustehokkaampaa pakkauskeräystoimintaa, 58 mediatiedotetta ja lähes 20 000 vastattua neuvontapuhelua. Ringin vuosi…

Vuosikertomus 2019

Hedelmällistä edunvalvontaa, 50 000 tonnia kerättyä pakkausjätettä, miljoonia suomalaisia tavoittanut kuluttajakampanja sekä 100 uutta asiakasyritystä.