Pakkausten kierrätysaste ylitti ensi kertaa 60 prosenttia

Heinäkuussa 2017 julkaistujen pakkaustilastojen mukaan vuonna 2015 Suomessa markkinoille saatetuista pakkauksista, eli syntyneestä pakkausjätemäärästä, 61 prosenttia päätyi kierrätykseen. Puupakkauksia lukuun ottamatta kaikissa materiaaleissa ylitettiin kierrätystavoitteet.

Lasin kierrätysaste oli 78 prosenttia (tavoite 60), muovin 24 prosenttia (tavoite 22,5), metallin 84 prosenttia (tavoite 50) ja kuidun (paperi-, pahvi- ja kartonkipakkausten) 112 prosenttia (tavoite 60). Kierrätysaste lasketaan kierrätetyn materiaalimäärän osuutena syntyneestä pakkausjätemäärästä.

Kuitupakkausten yli 100 %:n kierrätysasteen selittää se, että syntyneen pakkausjätemäärän tilastointi ei kata alle 1 M €:n liikevaihdon yritysten pakkauksia, matkustajatuontia, kuluttajien ostoksia ulkomaisista verkkokaupoista eikä vapaamatkustajien pakkausmääriä, jotka kuitenkin usein päätyvät kierrätykseen ja raportoituun kierrätysmäärään.

Puupakkausten kierrätysaste jäi 13 prosenttiin, kun tavoite oli 15 prosenttia. Puupakkaukset ovat lähinnä puulavoja, joiden uudelleenkäyttö on laajaa ja järjestelmällistä. Puupakkauksille on Suomessa kuitenkin löytynyt niukasti kierrätysvaihtoehtoja, kun käytettävissä on myös runsaasti neitseellistä raaka-ainetta.

Kokonaiskäyttömäärässä pieni lasku

Pakkausten kokonaiskäyttö eli markkinoille saatettujen pakkausten ja uudelleenkäytettyjen pakkausten yhteismäärä pieneni hieman edellisvuodesta 1,8 miljoonaan tonniin. Yksittäisen vuoden tietojen perusteella ei voi kuitenkaan vielä tehdä päätelmiä kehityssuunnasta.

Markkinoille saatettu pakkausmäärä, eli syntynyt pakkausjätemäärä, on vuosien 2005 ja 2015 välisenä aikana lisääntynyt noin neljä prosenttia. Vuonna 2015 markkinoille saatettiin 0,7 miljoonaa tonnia pakkauksia, joista Ringin arvion mukaan 57 prosenttia oli yrityspakkauksia ja 43 prosenttia kuluttajapakkauksia.

Asukaskohtainen jätemäärä on vähentynyt

Jokaista suomalaista kohden pakkaus­jätettä syntyy noin 130 kilogrammaa vuodessa. Vaikka kokonaisjätemäärä on kymmenessä vuodessa hieman noussut, väestönkasvun seurauksena asukasta kohti laskettu jätemäärä on kuitenkin vähentynyt kilolla. Eurostatin mukaan vuonna 2014 EU-alueel­la pakkausjätettä syntyi keskimäärin 163 kiloa asukasta kohden.

 

Suomessa pakkausjätteen määrää vähentää pakkausten uudelleenkäyttö, mikä tarkoittaa pakkauksen käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen. Metalli-, puu- ja muovipakkausten uudelleenkäyttömäärät ovat erityisen merkittäviä. Uudelleenkäytetyt pakkaukset ovat pääasiassa erilaisia kuljetuspakkauksia.

Lasipakkausten uudelleenkäyttö on kymmenessä vuodessa vähentynyt huomattavasti, mihin ovat vaikuttaneet muun muassa tölkkien lisääntynyt vetovoima ja juomapakkausverotuksen muutokset.

Lue lisää

Vuosikertomus 2021

Lähes 60 000 tonnia kierrätettäväksi kerättyä pakkausjätettä, entistä kustannustehokkaampaa ja laadukkaampaa toimintaa sekä yli 4600…

Vuosikertomus 2020

Tuloksellista jätelakiedunvalvontaa, entistä kustannustehokkaampaa pakkauskeräystoimintaa, 58 mediatiedotetta ja lähes 20 000 vastattua neuvontapuhelua. Ringin vuosi…

Vuosikertomus 2019

Hedelmällistä edunvalvontaa, 50 000 tonnia kerättyä pakkausjätettä, miljoonia suomalaisia tavoittanut kuluttajakampanja sekä 100 uutta asiakasyritystä.