Tuottajavastuun kustannukset

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on palveluyhtiö, jonka tavoitteena on tuottajayhteisöjen sille siirtämien tehtävien tehokas hoitaminen. Voittoa tavoittelemattomana yrityksenä osinkoa ei jaeta. Ringin toiminta rahoitetaan liittyneiden yritysten vuosimaksuilla ja tuottajayhteisöiltä laskutettavilla palvelumaksuilla.

Rinki kerää kierrätysmaksut

Tuottajayhteisöt päättävät vuosittain pakkausmateriaalikohtaiset kierrätysmaksunsa. Rinki kerää kierrätysmaksut tuottajavastuullisilta yrityksiltä ja tilittää ne lyhentämättöminä tuottajayhteisöille. Pakkausmateriaalien kierrätysmaksuihin vaikuttavat erityisesti keräys- ja kierrätysjärjestelmän kustannukset.

Rinki ja tuottajayhteisöt järjestävät pakkausten keräyksen ja kierrätyksen siten, että EU:n ja Suomen lainsäädännön asettamat tavoitteet pakkausten kierrätykselle saavutetaan Suomessa.

Ringin vuosimaksu pysyi ennallaan

Yritys hoitaa vaivattomimmin pakkaustensa tuottajavastuun, kun se tekee Ringin hallinnoiman sopimuksen tuottajayhteisöjen kanssa. Ringin liittymis- ja vuosimaksut eivät muuttuneet vuodelle 2017. Edellisenä vuotena maksuja leikattiin 15 %:lla. Maksuilla katetaan muun muassa pakkaustilastoinnin, asiakasneuvonnan ja tiedottamisen kustannukset.

 

Lue lisää

Vuosikertomus 2021

Lähes 60 000 tonnia kierrätettäväksi kerättyä pakkausjätettä, entistä kustannustehokkaampaa ja laadukkaampaa toimintaa sekä yli 4600…

Vuosikertomus 2020

Tuloksellista jätelakiedunvalvontaa, entistä kustannustehokkaampaa pakkauskeräystoimintaa, 58 mediatiedotetta ja lähes 20 000 vastattua neuvontapuhelua. Ringin vuosi…

Vuosikertomus 2019

Hedelmällistä edunvalvontaa, 50 000 tonnia kerättyä pakkausjätettä, miljoonia suomalaisia tavoittanut kuluttajakampanja sekä 100 uutta asiakasyritystä.