Jätelaki uudistuu – pakkaus­tuottajien tavoitteena löytää tehokkaimmat keinot nostaa kierrätys­­astetta

Uusi jätelaki on valmisteilla ja tulee voimaan kesällä 2020. Lakiuudistus tähtää siihen, että jätteiden kierrätysaste nousee nykyisestä tuntuvasti.

Tämä nostaa väistämättä myös pakkausten tuottajavastuun maksuja. Tällä hetkellä pakkausten kierrätystavoitteet on saavutettu, mutta esimerkiksi muovipakkauksista kierrätetään edelleen selvästi alle 30 prosenttia. Vuonna 2025 muovipakkausten kierrätysasteen pitää olla 50 prosenttia.

Kierrätysasteen nostaminen edellyttää monien keinojen käyttöönottoa, ja myös muovipakkausjätteen keräystä asuinkiinteistöiltä on lisättävä. Tuottajavastuun mukaisesti se tarkoittaa aiempaa selvästi suurempaa laskua pakkaustuottajille, sillä Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa logistiikka maksaa. Jos joka kiinteistöllä pitää olla keräysastia eri jätteille, se on kallista ja lisää melkoisesti liikenteen päästöjä.

Pakkaustuottajat haluavat löytää tehokkaimmat keinot saavuttaa pakkausjätteelle asetetut kierrätystavoitteet. Jos kierrätystä pitää lisätä yli tuottajille asetettujen pakkauskierrätystavoitteiden, sen tulisi olla kuntien ja jätteentuottajien, ei pakkaustuottajien vastuulla.

Kuinka laaja vastuu tuottajille?

Tällä hetkellä pakkaustuottajat maksavat Ringille ja tuottajayhteisöille vuosittain noin 20 miljoonaa euroa siitä, että ne hoitavat yritysten puolesta pakkausjätteiden lakisääteisen keräämisen ja kierrättämisen. Uuden jätelainsäädännön myötä maksut vähintään kaksinkertaistuvat – ne saattavat kasvaa jopa 100 miljoonaan euroon.

Suurin maksuihin vaikuttava tekijä on se, kuinka laaja vastuu tuottajille siirretään pakkausmateriaalien keräämisestä kotitalouksista. Olisi hyvä, jos pakkaustuottajat saisivat itse valita tehokkaimmat keinot pakkausten keräämiseen. Parhaillaan ympäristöministeriön asettama työryhmä työstää mietintöä, jonka pohjalta ministeriö valmistelee hallituksen lakiesityksen eduskunnalle ensi syksynä.

Samalla kun tavoiteltu kierrätysaste nousee, myös kierrätetyn jätteen laskentasääntö muuttuu. Se tarkoittaa, että kierrätystavoitteita on entistä vaikeampi saavuttaa. Jatkossa kierrätykseen kelpaamattomat pakkaukset, niin sanotut lajittelurejektit, vähennetään kierrätetyksi laskettavasta jätemäärästä. Suomen ja sitä myötä tuottajavastuullisten yritysten on myös raportoitava käyttämistään pakkausmateriaaleistaan aiempaa yksityiskohtaisemmin.

Lue lisää

Vuosikertomus 2019

Mitä Ringissä tapahtui viime vuonna? Vuosikertomuksessamme kerromme tärkeimmistä tapahtumista pakkauskierrätyksessä ja merkittävimmät avainluvut. Lataa…

Vuosikertomus 2018

Mitä Ringissä tapahtui vuonna 2018? Vuosikertomuksessamme kerromme tärkeimmistä tapahtumista pakkauskierrätyksessä ja merkittävimmät avainluvut.

Tehokkaasti kohti kiertotaloutta

Kesällä 2018 hyväksyttiin EU:n kiertotalouspakettiin kuuluvat uudistukset jäte- sekä pakkaus- ja pakkausjätedirektiiveihin, jotka kiristävät…