Rinki selvitti yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden mielipiteitä

Rinki kartoitti marraskuussa 2018 kyselytutkimuksella sekä yritysasiakkaiden mielipiteitä Ringistä että kuluttajien lajittelukäyttäytymistä ja Rinki-ekopisteiden käyttöä.

Yritysasiakastutkimuksessa selvitettiin Ringin yritysasiakkaiden ja tuottajayhteisöjen näkemyksiä. Ringin vahvuuksina pidettiin ennen kaikkea vahvaa osaamista ja asiantuntemusta. Asiakkaat toivoivat Ringiltä enemmän asiakaslähtöisyyttä, toiminnan läpinäkyvyyttä ja aktiivisempaa viestintää. Myös pakkaustietojen raportointiohjeisiin toivottiin lisää selkeyttä ja raportointiin yksinkertaistamista.

Yritysasiakkailta saatu palaute auttaa Rinkiä kehittämään toimintaansa asiakkaiden odotusten mukaan. Kokonaisarvosanaksi asiakkaat antoivat Ringille 3,6 / 5.

Kuluttajatutkimus: lähes puolet lajittelee aiempaa innokkaammin

Pakkausjätteiden lajitteluhalukkuus on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana 43 %:ssa kotitalouksista, kun taas 53 % katsoo halukkuutensa pysyneen ennallaan.

Tärkeimmäksi motivaatioksi lajittelulle nousi halu vähentää ympäristön roskaantumista. Kierrätyksen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä koettiin myös entistä tärkeämmäksi.

Edellisvuoden tapaan tärkein syy lajittelemattomuudelle oli se, että kotona ei ole tilaa monelle lajitteluastialle. Noin kolmannes vastaajista valitsi syyksi liian kaukana olevat keräyspisteet.

Muovipakkausten lajittelu on lisääntynyt

Kartonki- ja lasipakkaukset ovat kotitalouksien lajitelluimmat pakkausjätteet. Metallipakkauksia lajitellaan lähes yhtä ahkerasti. Muovipakkauksien lajittelu on lisääntynyt selvästi edellisvuoden kyselytuloksiin verrattuna.

Rinki-ekopisteiden sijoitteluun ollaan tyytyväisiä

Rinki-ekopisteiden käyttö on yleistynyt jonkin verran: 40 % (33 % vuonna 2017) vastaajista on käyttänyt pisteitä, 40 % (44 %) ei ole käyttänyt ja 20 % (23 %) ei osaa sanoa. Jos vastaaja ei ollut käyttänyt Rinki-ekopistettä, se johtui useimmiten siitä, että myös omassa kiinteistössä kerättiin pakkausjätettä. Eniten Rinki-ekopisteitä käyttävät 65–79-vuotiaat ja 25–34-vuotiaat.

Rinki-ekopisteet on keskitetty paikkoihin, joissa liikkuu paljon ihmisiä, kuten kauppojen yhteyteen. Vastaajista 79 % onkin erittäin tai melko tyytyväisiä Rinki-ekopisteiden sijoitteluun omalla paikkakunnallaan. Rinki-ekopisteissä kierrättäjät ovat erityisen tyytyväisiä niiden toimivuuteen.

Suurin osa tuntee valtakunnalliset lajitteluohjeet

Pakkausjätteen lajitteluun on laadittu yhtenäiset valtakunnalliset ohjeet, jotka löytyvät muun muassa jokaisen keräysastian kyljestä ja Rinkiin.fi-sivustolta. Kyselyyn vastanneista 70 % on tutustunut lajitteluohjeisiin.

Kotitalouksissa haetaan tietoa pakkausjätteiden kierrätyksestä erityisesti internetistä, jäteastioiden ohjekylteistä sekä kotiin jaetuista kierrätysohjeista.

Lue lisää

Vuosikertomus 2020

Tuloksellista jätelakiedunvalvontaa, entistä kustannustehokkaampaa pakkauskeräystoimintaa, 58 mediatiedotetta ja lähes 20 000 vastattua neuvontapuhelua. Ringin vuosi…

Vuosikertomus 2019

Hedelmällistä edunvalvontaa, 50 000 tonnia kerättyä pakkausjätettä, miljoonia suomalaisia tavoittanut kuluttajakampanja sekä 100 uutta asiakasyritystä.

Vuosikertomus 2018

Mitä Ringissä tapahtui vuonna 2018? Vuosikertomuksessamme kerromme tärkeimmistä tapahtumista pakkauskierrätyksessä ja merkittävimmät avainluvut.