Tehokkaasti kohti kiertotaloutta

Kesällä 2018 hyväksyttiin EU:n kiertotalouspakettiin kuuluvat uudistukset jäte- sekä pakkaus- ja pakkausjätedirektiiveihin, jotka kiristävät kierrätystavoitteita ja lisäävät pakkaustuottajien vastuuta. Olemme pyrkineet Ringin omistajien ja tuottaja­yhteisöjen kanssa vaikuttamaan jätelainsäädännän kehittämiseen siten, että pakkaustuottajat pystyvät vastedeskin hoitamaan vastuunsa tehokkaasti. Yritysten kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että kotimaisesta lainsäädännöstä ei tehdä tiukempaa kuin direktiivit edellyttävät.

Direktiiveihin tehtyjen muutosten kansallisessa soveltamisessa on vielä paljon avoimia kysymyksiä. Uskon kuitenkin, että meillä on hyvät mahdollisuudet rakentaa tehokas ja toimiva järjestelmä – sellainen joka innostaa ihmisiä lajittelemaan, saa pakkaukset kiertämään sekä vahvistaa Ringin asiakkaiden roolia vastuullisina kiertotalouden toimijoina.

Uusi tiekartta käytäntöön

Ringin tekemistä vuosina 2019-2021 ohjaa hallituksen hyväksymä, uusi tiekartta. Sen keskeinen tavoite on, että tuottajavastuulliset yritykset saavat jatkossakin kaikkia pakkausmateriaaleja koskevat palvelut helposti yhdestä paikasta. Toinen merkittävä tavoite on uusia neljän tuottaja­yhteisön kanssa tehdyt puite- ja palvelusopimukset, jotta kuluttajapakkausten keräys Rinki-ekopisteissä voi jatkua kustannustehokkaasti ja laadukkaasti myös vuoden 2020 jälkeen. Neuvottelut sopimusten uusimiseksi tuottaja­yhteisöjen kanssa etenevät hyvin ja osa niistä on saatu solmituksi.

Viime vuonna Ringin omistajat ja tuottaja­yhteisöt neuvottelivat Ringin myymisestä tuottaja­yhteisöille. Tämän vuoden alussa selvisi, että omistusjärjestely pysyy entisellään. Yhtiön toiminnan kannalta on oleellista, että asiasta on nyt tehty selkeä päätös.

Ekopisteverkosto kasvaa ja kehittyy

Vuosi 2018 oli Rinki-ekopisteverkoston kolmas toimintavuosi. Jatkoimme verkoston kehittämistä ja panostimme muun muassa astiapunnituksiin, joista saadun datan avulla olemme tehostaneet logistiikkaa ja parantaneet laatua. Hyödyt näkyvät myös euro per tonni -kustannuksissa, jotka pienenivät viime vuonna, kuten edellisenäkin.

Jo yli puolet ekopisteistä on Ringin omia, kun HSY Helsingin seudun ympäristöpalveluilta hankittiin vuoden vaiheessa toistasataa pistettä. Myönteinen kehitys jatkui myös materiaalikertymissä, jotka ovat kasvaneet joka vuosi. Tämä kertoo, että kiertotalouden, ilmastonmuutoksen ja merten muovien saama huomio on vaikuttanut kotitalouksien lajitteluintoon. Samalla se kertoo siitä, että olemme tehneet asioita oikein. Kertymien kasvuun on vaikuttanut mm. Rinki-ekopisteiden sijoittelu, johon kuluttajat ovat teettämämme tutkimuksen mukaan tyytyväisiä.

Haluan kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme, Ringin henkilökuntaa ja kaikkia lajittelijoita. Yhdessä toimien teemme pakkauskierrätyksestä suomalaisen menestystarinan.

Juha-Heikki Tanskanen
toimitusjohtaja

Lue lisää

Vuosikertomus 2020

Tuloksellista jätelakiedunvalvontaa, entistä kustannustehokkaampaa pakkauskeräystoimintaa, 58 mediatiedotetta ja lähes 20 000 vastattua neuvontapuhelua. Ringin vuosi…

Vuosikertomus 2019

Hedelmällistä edunvalvontaa, 50 000 tonnia kerättyä pakkausjätettä, miljoonia suomalaisia tavoittanut kuluttajakampanja sekä 100 uutta asiakasyritystä.

Vuosikertomus 2018

Mitä Ringissä tapahtui vuonna 2018? Vuosikertomuksessamme kerromme tärkeimmistä tapahtumista pakkauskierrätyksessä ja merkittävimmät avainluvut.