Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää ja arvonnasta vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (jatkossa myös ”järjestäjä”) yhteistyössä Niimaar Oy:n kanssa. Facebook ja Instagram eivät ole mukana arvonnassa tai sen järjestelyissä. Facebook ja Instagram eivät sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä arvonta liity mitenkään Facebookin tai Instagramin toimintaan.

2. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua kommentoimalla Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n Facebook- tai Instagram-julkaisun kommenttikenttään parhaan pakkausten lajitteluvinkkinsä. Kilpailuun voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on kotipaikka Suomessa.  Jokainen erillisessä kommentissa jaettu uusi lajitteluvinkki on yksi arpa, joten jakamalla useita vinkkejä useassa eri kommentissa tuottaa yhtä monta arpaa kuin erillisiä vinkkikommentteja on. siis osallistua arvontaan usealla arvalla. Arvonnan järjestäjän tai sen arvonnan järjestelyihin osallistuvien yhteistyökumppanien henkilökunta ei voi osallistua arvontaan. Järjestäjä varaa oikeuden evätä henkilön osallistumisen arvontaan epäsoveliaan käytöksen tai muiden väärinkäytösten perusteella

3. Arvonnan osallistumisaika

Osallistumisaika on 14.6.2021–2.7.2021. Osallistumisajan päättymisen jälkeen saapuneet lajitteluvinkkejä sisältävät kommentit eivät tuota lähettäjälleen osallistumisoikeutta (arpaa).  Vastuu osallistumiseen tähtäävän lajitteluvinkkikommentin saapumisesta perille osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muusta vastaavasta syystä johtuvista häiriöistä, esteistä tai virheitä osallistumisessa.

4. Palkinto ja arvonta

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy arpoo kaikkien osallistujien kesken 1 kpl Niimaar Ecosmol®-lajittelukalusteen värissä ”luonnonvärinen koivu” ja kalusteeseen suunnitellut lajittelukassit (3 kpl). Palkinnon kokonaisarvo on 386 €. Arvonta suoritetaan viikolla 27 eli 5.7.2021-9.7.2021 välisenä aikana.

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Voittajaan otetaan yhteyttä Facebookin tai Instagramin yksityisviestillä. Palkinto voidaan toimittaa ainoastaan Suomessa sijaitsevaan postiosoitteeseen. Jos voittajalla ei ole Suomessa sijaitsevaa postiosoitetta, palkintoa ei voida toimittaa hänelle ja arvonta suoritetaan uudelleen.  Jos voittajaa ei tavoiteta viikon sisällä siitä, kun hänelle on toimitettu ilmoitus voitosta yksityisviestillä järjestäjä varaa oikeuden suorittaa arvonta uudelleen ja arpoa uusi voittaja. Mikäli voittaja antamat yhteystiedot osoittautuvat virheellisiksi tai puutteellisiksi tai palkintoilmoitusta tai palkintoa voida toimittaa voittajalle muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa voittajalle.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi/palveluksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai voi vaatia jo luovutetun palkinnon palauttamista voittajan toiminnassa ilmenneen epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

6. Oikeudet

Kaikki arvontamateriaaliin liittyvät kuuluvat järjestäjälle tai soveltuvin osin järjestäjän yhteistyökumppaneille.

7. Järjestäjän ja sen yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

Järjestäjä ei ole missään vastuussa mahdollisesta vahingosta tai kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Palkinnon voittanut henkilö vastaa itse kaikista palkinnon hyväksymiseen, sen vastaanottamiseen ja/tai käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja järjestäjän näissä säännöissä esitettyjä oikeuksia ja niiden nojalla tehtyjä päätöksiä.

8. Arpajaisvero

Arvonnan järjestäjä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy vastaa mahdollista arpajaisveroista.

9. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien antamia yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan toteuttamiseen sekä palkinnon toimittamiseen voittajalle. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy antaa voittajan yhteystiedot Niimaar Oy:lle, joka huolehtii palkinnon lähettämisestä voittajalle. Voittajan tai muiden osallistujien yhteystietoja ei käytetä missään muussa tarkoituksessa, eikä niitä tallenneta tai säilytetä Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n tai Niimaar Oy:n hallussa.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n tietojenkäsittelyperiaatteisiin voit tutustua täällä.

10. Sääntöjen muuttaminen

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy pidättää oikeudet näiden arvontaa koskevien sääntöjen muuttamiseen.