Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää ja arvonnasta vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (jatkossa myös ”järjestäjä”). Facebook ja Instagram eivät ole mukana arvonnassa tai sen järjestelyissä. Facebook ja Instagram eivät sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä arvonta liity mitenkään Facebookin tai Instagramin toimintaan.

2. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n Facebook- tai Instagram-julkaisussa noudattamalla julkaisun ohjeistusta. Kilpailuun voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on kotipaikka Suomessa. Jokainen kommentti on yksi arpa. Arvonnan järjestäjän tai sen arvonnan järjestelyihin osallistuvien yhteistyökumppanien henkilökunta ei voi osallistua arvontaan. Järjestäjä varaa oikeuden evätä henkilön osallistumisen arvontaan epäsoveliaan käytöksen tai muiden väärinkäytösten perusteella.

3. Arvonnan osallistumisaika

Osallistumisaika on määritelty julkaisussa. Osallistumisajan päättymisen jälkeen saapuneet kommentit eivät tuota lähettäjälleen osallistumisoikeutta (arpaa). Vastuu osallistumiseen tähtäävän kommentin saapumisesta perille osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muusta vastaavasta syystä johtuvista häiriöistä, esteistä tai virheitä osallistumisessa.

4. Palkinto ja arvonta

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy arpoo kaikkien osallistujien julkaisussa mainitun palkinnon. Arvonta suoritetaan loppumispäivää seuraavalla viikolla.

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Voittajaan otetaan yhteyttä Facebookin tai Instagramin yksityisviestillä. Palkinto voidaan toimittaa ainoastaan Suomessa sijaitsevaan postiosoitteeseen. Jos voittajalla ei ole Suomessa sijaitsevaa postiosoitetta, palkintoa ei voida toimittaa hänelle ja arvonta suoritetaan uudelleen.  Jos voittajaa ei tavoiteta viikon sisällä siitä, kun hänelle on toimitettu ilmoitus voitosta yksityisviestillä järjestäjä varaa oikeuden suorittaa arvonta uudelleen ja arpoa uusi voittaja. Mikäli voittaja antamat yhteystiedot osoittautuvat virheellisiksi tai puutteellisiksi tai palkintoilmoitusta tai palkintoa voida toimittaa voittajalle muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa voittajalle.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi/palveluksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai voi vaatia jo luovutetun palkinnon palauttamista voittajan toiminnassa ilmenneen epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

6. Oikeudet

Kaikki arvontamateriaaliin liittyvät kuuluvat järjestäjälle tai soveltuvin osin järjestäjän yhteistyökumppaneille.

7. Järjestäjän ja sen yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

Järjestäjä ei ole missään vastuussa mahdollisesta vahingosta tai kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Palkinnon voittanut henkilö vastaa itse kaikista palkinnon hyväksymiseen, sen vastaanottamiseen ja/tai käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja järjestäjän näissä säännöissä esitettyjä oikeuksia ja niiden nojalla tehtyjä päätöksiä.

8. Arpajaisvero

Arvonnan järjestäjä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy vastaa mahdollista arpajaisveroista.

9. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien antamia yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan toteuttamiseen sekä palkinnon toimittamiseen voittajalle. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy voi antaa voittajan yhteystiedot arvonnasta riippuen mahdolliselle yhteistyökumppanille, joka huolehtii palkinnon lähettämisestä voittajalle. Voittajan tai muiden osallistujien yhteystietoja ei käytetä missään muussa tarkoituksessa, eikä niitä tallenneta tai säilytetä Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n tai yhteistyökumppanin hallussa.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n tietojenkäsittelyperiaatteisiin voit tutustua täällä.

10. Sääntöjen muuttaminen

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy pidättää oikeudet näiden arvontaa koskevien sääntöjen muuttamiseen.