27.09.17

Pakkausten tuottajavastuun siirto tuottajayhteisölle – uudet sopimusehdot voimaan 1.1.2018

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy hallinnoi sopimuksia, joilla yritykset voivat siirtää pakkauksia koskevan tuottajavastuunsa pakkausten tuottajayhteisöille. Sopimuksen ehdot muuttuvat 1.1.2018. Muutosten tarkoituksena on selkeyttää nykyistä sopimusrakennetta ja helpottaa yritysten raportointia, täsmentää sopimuksessa käytettyjä määritelmiä sekä yhtenäistää maksujen määräytymisperusteita.

Yrityksen katsotaan hyväksyneen 1.1.2018 voimaantulevat sopimusehdot, mikäli se ei kuukauden kuluessa niiden lähettämisestä kirjallisesti ilmoita RINKI Oy:lle irtisanovansa nykyistä sopimusta.

RINKI Oy on lähettänyt sopimuksen tehneille yrityksille infokirjeen yritysten virallisiin postiosoitteisiin 26. syyskuuta 2017. Lisäksi yritysten nimeämiä sopimusten yhteyshenkilöitä on informoitu sähköpostitse.

Sopimustyypit tarkentuvat

Uusien sopimusehtojen mukaan yrityksellä voi olla yksittäinen sopimus kattaen kaikki samalla Y-tunnuksella toimivat toimipaikat tai yhdistetty sopimus, johon on sopimusehtojen mukaisesti liitetty muita yrityksiä. Sopimustyyppien täsmennysten vuoksi osa nykyisistä sopimuksista päivitetään.

Sopimusta ei tarvitse päivittää, mikäli yrityksellä on tällä hetkellä yksi yksittäinen tuottajavastuun siirtosopimus Y-tunnuksellaan. Lähes 90 % tehdyistä sopimuksista on tällaisia. Nämä sopimukset jatkuvat uusin sopimusehdoin 1.1.2018 alkaen.

Informoimme erikseen yrityksiä, joiden sopimukset on päivitettävä. Näissäkin tapauksissa nykyiset tuottajavastuun siirtosopimukset pysyvät voimassa, kunnes uusi sopimus on allekirjoitettu. Vanhaan sopimukseen sovelletaan joka tapauksessa uusia sopimusehtoja 1.1.2018 alkaen.

Keskeiset muutokset sopimusehdoissa

Ringin asiakasmaksut

Ringin vuosimaksu muuttuu asiakasmaksuksi. Vuosimaksu on ollut yrityksen liikevaihdon perusteella porrastettu kiinteä euromäärä. Sen korvaa asiakasmaksu, joka laskutetaan yrityksen edellisenä vuonna markkinoille laskemien pakkaustonnien perusteella. Asiakasmaksuosuudelle asetetaan vuosittainen minimi ja maksimi. Yritysten työmäärä kevenee, kun liikevaihtotietoja ei enää tarvitse ilmoittaa Ringille.

Ringin vuoden 2018 liittymismaksu ja asiakasmaksut sekä materiaalikohtaiset kierrätysmaksut julkaistaan Ringin verkkosivuilla lokakuun alussa.

Auditointi

Uudet sopimusehdot antavat Ringille mahdollisuuden tehdä tarkastuskäyntejä ja tutustua yrityksen tietoihin ja asiakirjoihin raportoitujen pakkaustietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Tarkastusten tavoitteena on opastaa asiakkaita raportoinnissa ja näin varmistaa koottujen tilastojen luotettavuus.

Sopimuksen irtisanominen

Muutettujen sopimusehtojen tultua voimaan 1.1.2018 sopimuksen voi irtisanoa päättymään aina kuluvan vuoden loppuun irtisanomalla se viimeistään kuusi kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä.

Yritykset, joiden liikevaihto on alle 1 miljoonaa euroa

Alle 1 miljoonan euron liikevaihdon yrityksillä ei ole lainsäädännön asettamaa pakkausten tuottajavastuuta. Yritykset voivat kuitenkin halutessaan tehdä sopimuksen ja ne voivat hyödyntää Ringin yritysasiakaspalvelua ja asiakasviestintää. Uusien sopimusehtojen myötä myös alle 1 miljoonan euron liikevaihdon yritykset maksavat Ringin asiakasmaksun ja materiaalikohtaiset kierrätysmaksut.

Lue lisää:

Tutustu uusiin sopimusehtoihin:

Liittyminen Rinkiin

Lisätietoja:

Asiakaspalvelu yrityksille, info@rinkiin.fi, puh. 09 6162 3500