vuosisadanpakkaustarina_800x800px_sve
Förpackningar är eviga
– om de återvinns.

Känslor är kanske enbart tillfälliga, men en förpackning är evig. Förpackningen kan fortsätta sin historia i hundra år – så länge du återvinner den på rätt sätt.

 

Men vad är egentligen en förpackning?

En använd förpackning är inte skräp, utan en värdefull råvara för nya förpackningar och produkter. En förpackning med en historia som varar i hundratals år sparar avsevärt naturresurser, energi och förebygger klimatförändringen. Låt oss därför tillsammans se till att förpackningen lever för evigt.

 

Gör berättelsen sann – sortera och återvinn använda förpackningar.

Återvinning är gärningar i vardagen
Köp, använd, sortera och återvinn – så enkelt är det.

 

Förpackningar stöter du på överallt – i butiken, hemma, i kiosken – och särskilt i avfallsrummet!
Förpackningar kan ha olika former och vara tillverkad av olika material. Oavsett om förpackningen är av plast, kartong, metall eller glas, har de alla en gemensam funktion: att skydda produkten.

 

Och när produktens historia är slut, bör förpackningen sorteras enligt sitt material. På så sätt kan materialet återvinnas så länge som möjligt, vilket minskar insamlingen, transporten och hanteringen av nya råvaror och sparar stora mängder energi. Genom att sortera kan du också spara pengar, eftersom tömning av blandavfallskärl är dyrare än andra avfallskärl.

 

Länge leve den eviga förpackningen!
pakkaus-on-tekoja-arjessa
muovi_800x800px_sve
Plastförpackningar känner inga gränser
Det var en gång en ketchupflaska. Flaskan skyddade ketchupen, men när ketchupen tog slut kastades ketchupflaskan i soporna. Snipp, snapp, snut, så var sagan slut? Inte nödvändigtvis!

 

Du ska vara noggrann med den här förpackningen, men det är värt mödan. Det finns lika många plastförpackningsberättelser som plastarter. Lösgör därför folier, korkar och pumpdelar från förpackningen.

 

Så här fortsätter berättelsen

Berättelsen om plastförpackningar som återvinns fortsätter till ett plastraffinaderi där förpackningarna hanteras och sorteras enligt sin plastsort. Efter sorteringen krossas, tvättas, torkas, smälts och slutligen granuleras plasterna. Returplast fortsätter sin berättelse i industrianläggningar där nya produkter framställs av den. Plastförpackningen kan återvända till dig som en blomkruka eller som en diskborste.

 

En bra berättelse har ett lyckligt slut

Förpackningen skyddar. Den ger produkten skydd mot miljön, men ger också miljön skydd mot produkten. En förpackning som är tillverkad av återvunnet material har också andra fördelar: koldioxidavtrycket för en produkt som tillverkats av returplast är nämligen betydligt mindre än för en produkt som tillverkats av jungfrulig råvara. Återvinning av plast kräver ungefär 15 procent av den energi som krävs för att tillverka råmaterial för plast från olja som utvinns under marken. Användningen av ett kilo returplast minskar koldioxidutsläppen med 1,5 kilo (CO2) jämfört med användningen av ett kilo jungfrulig plast.

Metall är evig
Det var en gång en konservburk som hade ett gott och fint innehåll. Men när innehållet hade förbrukats kastades burken bort. Snipp, snapp, snut, så var sagan slut? Inte nödvändigtvis!

 

I kärlet för metallavfall kan du lägga så gott som alla små metallföremål som uppstår i hushållet, till exempel matlådor av aluminium, burklock och konservburkar, men också spikar, pannor och skedar.

 

Det är inte alltid lätt att veta vad en förpackning är tillverkad av. Du känner igen en metallförpackning genom att skrynkla till den: om den inte rätar ut sig är den av metall.

 

Så här fortsätter berättelsen

Förpackningsavfall av metall som återvinns blir ny råvara för metallindustrin. Efter sortering, krossning och smältning återskapas den gamla förpackningen. Den kan i fortsättningen rulla tillbaka till dig till exempel som en del av en bröllopsbil eller tandemcykel.

 

En bra berättelse har ett lyckligt slut

När du ser till att metallförpackningar återvinns bidrar du till att stora mängder energi sparas. Tillverkning av metallförpackningar av jungfrulig malm belastar miljön. Det krävs också mycket energi för att djupt under marken gräva upp råvaran, berika, transportera och gjuta den. Till exempel kräver tillverkningen av en förpackning av återvunnet aluminium endast 5 % av den energi som den ursprungliga tillverkningen av produkten krävde. Detta innebär också en minskning med 95 % av de utsläpp av gaser som bidrar till klimatförändringen. För att inte tala om att värdefulla naturresurser sparas också för kommande generationer.

metalli_800x800px_sve
kartonki_800x800px_sve
Kartongförpackningar ska också återvinnas
Det var en gång en mjölkburk. Den kantiga kartongförpackningen var perfekt för sitt syfte, men när mjölken var urdrucken, kastade man burken i soporna. Snipp, snapp, snut, så var sagan slut? Inte nödvändigtvis!

 

Kartongförpackningar gillar att du kramar dem platta när de är tomma. När förpackningar är tillplattade och innanför varandra får de lättare plats i samma insamlingskärl. På så sätt minskar antalet tömningar av insamlingskärlen och även utsläppen från transporter. Till kartonginsamlingen du kan lägga alla vanliga förpackningar, såsom kartonglådor, livsmedelsförpackningar, omslagspapper, mjölk- och juiceburkar samt hylsor för hushållspapper.

 

Så här fortsätter berättelsen

Kartongförpackningar som återvinns fortsätter sin historia genom att de först balas och sedan blir råvara i en kartongfabrik. På fabriken avlägsnas eventuella beläggningar från kartongfibrerna i en jättelik tvättmaskin, en pulper. Metaller som åtskilts från fibrerna återvinns och plaster blir energi. Av fibrerna tillverkar man ny kartong.

 

En bra berättelse har ett lyckligt slut

Under idealiska förhållanden kan en kartongförpackning återkomma upp till 7 gånger och fortsätta att leva som till exempel kartonghylsor, wellpapp och nya kartongförpackningar. Användningen av återvinningskartong sparar den jungfruliga råvaran, dvs. trä.

Med rätt bemötande kan en glasförpackning leva i århundraden
Det var en gång en syltburk som var söt och gav många stor glädje. Sedan tog den slut och slängdes i soporna. Snipp, snapp, snut, så var sagan slut? Inte nödvändigtvis!

 

Glasförpackningarna väljer sitt sällskap noggrant. Endast tomma glasburkar och glasflaskor utan pant ska läggas bland glasavfall. Färgen spelar ingen roll, men andra glasföremål och keramik ska läggas i blandavfallet. Ta av locket och sortera det enligt materialet. Skölj glasförpackningen och sortera den i glasinsamlingskärlet.

 

Så här fortsätter berättelsen

Glas kan återvinnas nästan oändligt, till och med i hundratals år. Glasets berättelse fortsätter från insamlingskärlet till ett mellanlager och sedan till en glasbehandlingsanläggning. Där krossas glaset, tvättas och renas från andra material. Glaskrosset sorteras enligt färg och storlek. Sedan levereras det bearbetade materialet till glasfabriker, där det får ett lyckligt slut och en ny form.

 

En bra berättelse har ett lyckligt slut

Den återvunna glasförpackningen kan komma tillbaka till dig som en ny glasförpackning, men den kan också fortsätta sin resa, till exempel i form av glasull eller byggblock. Ett kilo sorterat glasförpackningsavfall sparar ett halvt kilo växthusgasutsläpp jämfört med att glaset läggs i blandavfallet. Glasförpackningens berättelse är gränslös – dess kvalitet och renhet förblir oförändrad trots många smältningar.

lasi_800x800px_sve
Hitta din perfekta match!
För vem klappar ditt hjärta? Vem är din riktiga kärlek? Svara på frågorna och hitta din förpackningsmatch!
Starta test
loyda-itsellesi-taydellinen-match
ala-pilaa-hyvaa-tarinaa-2023-2
Förstör inte en bra sak – håll Rinki-ekopunkten städad

Århundradets förpackningshistoria uppstår oftast i husbolagets avfallsrum eller på en Rinki-ekopunkt.

 

I Finland finns det över 1 850 Rinki-ekopunkter och vi är alla ansvariga för att de hålls städade. För att det ska gå smidigt och prydligt att uträtta ärenden vid Rinki-ekopunkterna har vi sammanställt en minneslista med tre punkter:

  • Lägg i varje insamlingskärl endast sådant konsumentförpackningsavfall som hör dit.
  • Lämna inte något utanför insamlingskärlen.
  • Om du till exempel upptäcker att ett insamlingskärl är fullt eller att en press är trasig, ska du kontakta vår avgiftsfria kundtjänst. Vi fixar det.

 

tel. 0800 133 888
(vard. 7–21, lö 9–18) avgiftsfritt
asiakaspalvelu@rinkiin.fi

 

Funderar du fortfarande på något?

1. Vad beskriver dig bäst?

Nästa

2. Vad uppskattar du i ett parförhållande?

Nästa

3. Vad tycker du inte om?

Nästa

4. Vad äter du helst på en drömdejt?

Se resultat
Lasi pakkauksia

Din perfekta match är GLAS

Du är kanske lite kräsen när det gäller ditt sällskap och det är kanske också din partner. Ni uppskattar genomskinlighet och är inte rädda för skärvor. Denna förpackning har en gränslös historia – men dess kvalitet och renhet förblir trots allt oförändrad.
Din perfekta match är METALL

Din perfekta match är METALL

Du uppskattar fasthet och styrka hos din partner. Under den snygga och ofta glänsande ytan klappar ett vänligt hjärta. Du känner igen denna partner på att hen inte rätar ut sig om hen blir skrynklad. Denna förpackning sparar energi och råvaror – och fokuserar på det väsentliga.
Kartonki

Din perfekta match är KARTONG

Ni gillar att vara nära och tätt intill varandra. Ert förhållande är mångsidigt och fullt av möjligheter. Under idealiska förhållanden kan denna förpackningshistoria återuppstå till och med 7 gånger.
Din perfekta match är PLAST

Din perfekta match är PLAST

Med denna partner lönar det sig att vara noggrann: ibland tar det tid att hitta alla sidor hos denna partner, men det är värt all möda. Ni är mångsidiga och tycker om att förnya er. Ni uppskattar en aktiv vardag och att göra saker tillsammans. Denna förpackningshistoria lever och formar sig efter livets behov.