Det är lätt att sortera förpackningar

Kundtjänst
för hushåll
kostnadsfri
0800 133 888
(mån.-fre. 7-21, lör. 9-18)
service@rinkiin.fi

Kundtjänst
för hushåll
kostnadsfri
0800 133 888
(mån.-fre. 7-21, lör. 9-18)
service@rinkiin.fi

Kartongförpackningar

Sorteringsanvisning för kartongförpackningar

Så här sorterar du kartongförpackningar

Glasförpackningar

Sorteringsanvisning för glasförpackningar

Så här sorterar du glasförpackningar

Metallförpackningar

Sorteringsanvisning för metall

Så här sorterar du metall

Plastförpackningar

Sorteringsanvisning för plastförpackningar

Så här sorterar du plastförpackningar

Rinki-ekopunkter på kartan

Är du företagskund?

Läs mer

Det är snyggt att sortera


Det är alltid fint väder att återvinna förpackningar

Läs mer

Rinkis nyheter och meddelanden


Endast förpackningar till Rinki-ekopunkter – möbler till avfallsstationer

  Via det riksomfattande Rinki-ekopunktnätet samlar man in hushållens förpackningar. Dessutom finns det vid nästan alla punkter också insamling av papper och i en del även insamling av kläder. Annat avfall ska inte föras till ekopunkterna. Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab och Cirkulärkraft Finland rf KIVO ger råd om vart

Rinki i sociala medier – Följ oss