Glasförpackningarnas nya liv

Glasburkar som tillverkats av återvunnet glas

Glas kan återvinnas oändligt för tillverkning av nya förpackningar utan att dess kvalitet eller renhet lider.

Från Rinki-ekopunkterna transporteras glasförpackningsavfallet till någon av de 38 terminaler som finns i Finland. Från terminalerna levereras glasavfall till glasbearbetningsanläggningar i Forssa, Finland och Järvakandi, Estland. Leveranser utomlands transporteras sjövägen i stora satser. Vid anläggningarna behandlas glasavfallet. Föroreningarna sorteras ur glasförpackningsavfallet och glaset rengörs och sorteras efter färg. Efter bearbetning är det råmaterial för glasförpackningsanläggningar där nya glasflaskor och burkar tillverkas av materialet.

Allt glasavfall återvinns. Användningen av återvunnet glas som råvara för nya förpackningar är miljövänligt och minskar på behovet att använda jungfruliga råvaror. I Finland tillverkas inte längre glasförpackningar.

Det är viktigt att sorteringen sker omsorgsfullt i enlighet med Rinkis anvisningar. Till glasinsamlingskärlet borde endast returneras glasflaskor och -burkar, eftersom de lämpar sig för återvinning. Till insamlingen ska inte föras exempelvis dricksglas, ugnsformar, kristall eller porslin. Dessa material har sådana egenskaper som förhindrar eller försvårar återvinning.

Av glasförpackningsavfall tillverkas:

  • ofta nya glasburkar, dvs. glasflaskor eller -burkar.
  • en del av glasförpackningsavfallet blir också byggprodukter, såsom skumglas.

Läs mer om återvinning av glasförpackningar: Suomen Keräyslasiyhdistys ry

 

Vanliga frågor

Varför duger bara flaskor och burkar av glas till insamlingen av glasförpackningsavfall?

Flaskor och burkar är glasbehållare som kan återvinnas som förpackningar. Dricksglas, kaffekannor, ugnsformar, porslin, keramik och fönster- eller spegelglas får inte läggas i insamlingskärlet eftersom de är inte förpackningar. Glasförpackningsavfallet materialåtervinns för att bli till nya glasförpackningar. 

Materialåtervinningen sker via en industriell process som har kvalitetskrav på insamlat material. Därför är det bara glasflaskor och -burkar som lämpar sig för materialåtervinning. 

Andra ovan nämnda glasmaterial har kvalitetsegenskaper som inte kan användas i materialåtervinning. De har till exempel olika smältpunkter eller andra egenskaper som är ett hinder för eller inverkar på materialåtervinningen.

Får man lägga gravlyktor med glas i insamlingen av glasförpackningar?

Nej. En del av glaslyktorna har tillverkats av borosilikatglas eller så kan lyktorna ha blyglas, som inte duger i glasinsamlingen. För att vi ska kunna säkerställa kvaliteten på det glas som insamlats, får i kärlet inte alls sättas några gravlyktor med glas.

I metallinsamlingen får man lägga lyktornas lock av metall, liksom exempelvis utomhusljusens tennplåtsburkar och värmeljusens aluminiumskal. De flesta begravningsplatser har också organiserat en egen insamling av glaslyktor.