Metall kan alltid återvinnas

konservburkar som tillverkats av återvinningsmetall

Kvaliteten på metallen försämras inte vid återvinning, och därför kan den alltid återvinnas. Metaller som förts till insamling kan föras till mottagningsterminaler, där metallavfallet sorteras, statistikförs och lagras. Från terminalerna förs metallavfallet till ett krossverk. Det krossade metallavfallet förs till smältverk, där man av metallskrotet gör ny råvara för metallindustrins behov.

Återvunnen metall används till exempel:

  • i nya metallförpackningar
  • i ramverk till cyklar
  • spadar
  • bildelar

Läs mer om återvinningen av metall: www.mepak.fi.

Vanliga frågor

Hur ska jag sortera målarfärgsburkar av metall?

Säkerställ att målarfärgsburken är tom, ren och torr. Bara ett väldigt tunt lager, som ett penseldrag, av torr målarfärg får finnas på insidan av burken. Returnera locket separerat från burken.

Burkar som innehåller fuktig målarfärg ska du föra till insamlingen av farligt avfall på din ort. Det närmaste insamlingsstället ser du via nättjänsten Kierrätys.info.

Hur ska jag sortera aerosolburkar, såsom en hårsprayflaska?

Kontrollera att förpackningen är helt tom: Skaka om den. Förpackningen är tom då du inte hör något skvalp från insidan eller om det inte hörs något väsljud när du trycker på ventilknoppen och det inte heller kommer ut drivgas eller något ämne. 

En halvtom aerosolflaska ska du föra till insamlingen av farligt avfall på din ort. Det närmaste insamlingsstället ser du via nättjänsten Kierrätys.info.

Får man lägga kastruller och stekpannor i insamlingskärlet för metallförpackningar?

Ja, om de ryms in genom öppningen i insamlingskärlet. Och dit kan även läggas annan småmetall från hushållet, så som bestick, saxar, spikar och värmeljusens behållare av aluminium.

Andra små hushållsmetaller som bestick, saxar, spikar och värmeljusskal kan också samlas in.

OBS! Vänligen för stora metallföremål, som inte ryms i kärlet, till det ställe som din kommun anvisat. Dessutom har för elapparater organiserats en separat insamling. Elapparater kan ofta föras till butiker som säljer dem. Alla mottagningsplatser för avfall i Finland ser du på adressen www.kierratys.info.