Återvinning av plastförpackningar

Återvinning av plast sparar på den energi som behövs vid tillverkning av plast och minskar på behovet av att använda olja. Plastförpackningsavfall som samlas in från konsumenterna levereras till Fortums plastraffinaderi i Riihimäki, där Fortum sorterar plast och tillverkar återvunna råvaror eller färdiga produkter. Efter sortering levereras en liten del till vidare bearbetning i Finland och annanstans i Europa.

I Finland finns över 1 850 Rinki-ekopunkter, och på över 600 av dem insamlas också plastförpackningar från hushåll. För att återvinningen ska vara framgångsrik är det viktigt att det plastförpackningsavfall som returnerats till insamlingspunkterna har sorterats omsorgsfullt i enlighet med sorteringsanvisningarna.

Vid raffinaderiet förädlas plastförpackningsavfallet till material som kan återanvändas vid tillverkning av plastprodukter av återanvänd plast. Plast som inte kan återvinnas kan utnyttjas som bränsle i avfallskraftverk tillsammans med blandavfallet.

Av återvunnen plast tillverkas, till exempel:

  • olika konsumtionsvaror, till exempel disk-, toalett- och klädborstar, skohorn, blomkrukor, vattenkannor, sprayflaskor
  • möbler såsom stolkomponenter
  • olika plast- och avfallspåsar, återvunna plastpåsar för butiker
  • för konstruktion, till exempel lockar till apparatdosor och brädkomposit

Läs mer om återvinning av plast: www.uusiomuovi.fi.

Vanliga frågor

Får jag föra läkemedelsförpackningar till insamlingen av plastförpackningar?

Tomma, rena och torra läkemedels-, vitamin- och naturpreparatsförpackningar kan du lägga i insamlingen.

Tryckförpackningar av plast kan föras till insamlingen av plastförpackningar, om plasten inte är av PVC. Om plasten är av PVC, sortera den enligt din kommuns anvisningar (vanligen i blandavfallet). Förpackningar som är helt av aluminium förs till metallinsamlingen.

Ifråga om förpackningar som innehåller oanvända läkemedel eller läkemedelsrester ska du följa de råd som din kommuns avfallshanteringsrådgivning gett. I allmänhet tar det lokala apoteket emot läkemedel. Oanvända läkemedel får aldrig tömmas i avloppet.

Hur noggrant ska plastförpackningar rengöras?

Förpackningarna ska vara tomma, rena och torra. Det får inte finnas matrester eller rester av andra ämnen. Låt förpackningarna rinna av tills de är torra. 

Förpackningar som är mycket smutsiga eller svåra att få rena ska inte rengöras. Om rengöringen kräver varmt vatten eller rengöringsmedel kan det med tanke på miljön vara bättre att lägga förpackningen bland blandavfall. En bra allmän regel är att förpackningen ska vara så ren att den kan förvaras en längre tid i hemmet.

Får plastförpackningar läggas in i varandra?

Förpackningar av olika plastsorter ska inte läggas in i varandra. Återvinningsanläggningens optiska läsare identifierar bara plastsorten på den yttersta förpackningen. Om förpackningar av olika plastsorter packas in i varandra, kommer de att hamna i fel grupp i materialåtervinningsprocessen.

Lägg förpackningarna in i varandra bara om du är säker på att alla förpackningarna är av samma plastsort. Dessutom går det bra att använda en plastkasse för att transportera olika sorters plastförpackningar, eftersom kassarna rivs upp i början av sorteringsprocessen innan förpackningarna transporteras vidare för hantering.