Förpackningarnas sorteringsanvisningar för hushåll

Det är lätt att sortera förpackningar! Har du en förpackning? Är den av glas, metall, kartong eller plast? För den till Rinki-ekopunkten!

Då du sorterar enligt våra anvisningar, kan man av förpackningarna få nyttiga material för återvinning.
Sortering är en ekogärning! Återvinningen av förpackningar sparar energi och naturresurser. Dessutom minskar behovet av nytt material vid tillverkning av produkter.

Se de materialspecifika sorteringsanvisningarna för förpackningarna nedan.

Kartongförpackningar

Kartongförpackningar

Så här sorterar du kartongförpackningar.

Glasförpackningar

Glasförpackningar

Så här sorterar du glasförpackningar.

Metallförpackningar

Metall

Så här sorterar du metall.

Plastförpackningar

Plastförpackningar

Så här sorterar du plastförpackningar.

Vanliga frågor

Varför ska kartongförpackningar plattas till och läggas inuti i varandra? Det är till alltför stort besvär.

Kartongförpackningarna (till exempel lådor av kartong) är lätta, men de tar ofta mycket utrymme i insamlingskärlet. Det är bra att platta till dem så att vi inte behöver transportera luft. Ju tätare förpackningarna ligger i sopkärlet, desto mer ryms det. På så sätt kan vi transportera mera förpackningar per gång och mera sällan. 

Det lönar sig alltså att platta till förpackningen. Det lilla extra besväret leder bland annat till mindre transportutsläpp och därför är en vardaglig klimatåtgärd. När du lämnar kartongförpackningar till insamlingen ska du se till att behållaren fylls jämnt. Ofta fylls en kartongbehållare endast från framkanten, vilket blockerar behållarens öppning.

Varför duger bara flaskor och burkar av glas till insamlingen av glasförpackningsavfall?

Flaskor och burkar är glasbehållare som kan återvinnas som förpackningar. Dricksglas, kaffekannor, ugnsformar, porslin, keramik och fönster- eller spegelglas får inte läggas i insamlingskärlet eftersom de är inte förpackningar. Glasförpackningsavfallet materialåtervinns för att bli till nya glasförpackningar. 

Materialåtervinningen sker via en industriell process som har kvalitetskrav på insamlat material. Därför är det bara glasflaskor och -burkar som lämpar sig för materialåtervinning. 

Andra ovan nämnda glasmaterial har kvalitetsegenskaper som inte kan användas i materialåtervinning. De har till exempel olika smältpunkter eller andra egenskaper som är ett hinder för eller inverkar på materialåtervinningen.

Hur ska jag sortera målarfärgsburkar av metall?

Säkerställ att målarfärgsburken är tom, ren och torr. Bara ett väldigt tunt lager, som ett penseldrag, av torr målarfärg får finnas på insidan av burken. Returnera locket separerat från burken.

Burkar som innehåller fuktig målarfärg ska du föra till insamlingen av farligt avfall på din ort. Det närmaste insamlingsstället ser du via nättjänsten Kierrätys.info.

Hur noggrant ska plastförpackningar rengöras?

En bra tumregel är att förpackningen är tillräckligt ren för att kunna förvaras i några dagar hemma utan att lukta.

Det får inte finnas några uppenbara matrester eller andra rester på förpackningen, men små fläckar är inget problem. Töm också förpackningen på vatten. Du kan enkelt rengöra förpackningen, till exempel genom att torka bort matrester eller marinad från förpackningen med en pappershandduk.