Återvinning av förpackningar är ett samspel. En viktig roll i återvinningen av förpackningar har alla finländska konsumenter som sorterar de förpackningar de använder. När var och en sköter sin del kan förpackningarna återvinnas och miljöbelastningen av förpackningarna minskar.

Bordet är dukat, välkommen

Visste du att företag som förpackar och importerar förpackade produkter i Finland ansvarar för återvinningen av förpackningarna?

Ett företag som omfattas av producentansvaret har en lagstadgad skyldighet att ordna insamling och återvinning av förpackningsavfall och stå för kostnaderna för detta. Det lättaste sättet för ett företag att sköta producentansvaret för sina förpackningar är att ingå med producent­sammanslutningarna ett avtal som Rinki administrerar.

Konsumenterna ansvarar alltså endast för att de tomma förpackningarna förs till insamlingen – antingen till det egna husbolagets insamlingskärl eller till Rinki-ekopunkten.

Förpackningen får ett nytt liv

En förpacknings viktigaste uppgift är att skydda produkten så väl som möjligt.

När förpackningen har utfört sin uppgift blir den skräp, om den inte sorteras och förs till insamling. De använda förpackningarna kan användas som råvara för tillverkning av nya produkter. På detta sätt sparar vi energi och råvaror.

Men hur återvinns kartong-, glas- och plastförpackningar samt metall när de har samlats in?

Tillsammans ser vi till att förpackningar återvinns – på ett städat sätt

I Finland finns över 1 800 Rinki-ekopunkter och vi ansvarar alla för att de hålls städade.

Människor har ibland olika åsikter om vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet vid Rinki-ekopunkterna. Vi har därför sammanställt en lista med två punkter. När vi alla följer denna lista kan vi alla smidigt föra förpackningsavfall till Rinki-ekopunkterna:

  1. Lägg i varje insamlingskärl endast sådant förpackningsavfall som ska läggas i det
  2. Lämna ingenting utanför insamlingskärlen

Om du märker t.ex. att ett insamlingskärl är fullt eller att det är trasigt, kontakta vår kundservice, så fixar vi det.

Är det något som du fortfarande funderar på? Se vanliga frågor.