Metallförpackningar

Metallförpackningar

Får man lägga kastruller och stekpannor i insamlingskärlet för metallförpackningar?

Ja, om de ryms in genom öppningen i insamlingskärlet. Och dit kan även läggas annan småmetall från hushållet, så som bestick, saxar, spikar och värmeljusens behållare av aluminium.

OBS! Vänligen för stora metallföremål, som inte ryms i kärlet, till det ställe som din kommun anvisat. Dessutom har för elapparater organiserats en separat insamling. Elapparater kan ofta föras till butiker som säljer dem. Alla mottagningsplatser för avfall i Finland ser du på adressen www.kierratys.info.

Hur kan jag minska på antalet färgburkar som ska föras till insamlingen av farligt avfall?

Om du har flera överflödiga halvtomma färgburkar, kan du föra fler burkar till återvinningen om du sammanslår målarfärgen. Därigenom minskar du också på antalet burkar som du måste föra till insamlingen av farligt avfall.

Gör så här:

Låt all målarfärg rinna ut i en så stor metallförpackning eller -burk som möjligt.
Stäng omsorgsfullt de metallförpackningar som innehåller målarfärg och för dem till en mottagningsplats för farligt avfall.
Låt de tomma färgburkarna torka genom att de får ligga på sidan i åtminstone ett dygn innan du för dem till metallinsamlingen.

OBS! Om du inte känner till typerna av målarfärger eller kemikalier, ska du aldrig blanda dem sinsemellan!

Vanliga vattenburna latexfärger, lösningsmedelsburna alkyd- och latexfärger som säljs till konsumenter kan blandas sinsemellan. Lösningsmedel som använts för rengöring av penslar och ren linolja ska emellertid hållas isär.

Hur ska jag sortera målarfärgsburkar av metall?

Säkerställ att målarfärgsburken är tom, ren och torr. Bara ett väldigt tunt lager, som ett penseldrag, av torr målarfärg får finnas på insidan av burken. Returnera locket separerat från burken.

Burkar som innehåller fuktig målarfärg ska du föra till insamlingen av farligt avfall på din ort. Det närmaste insamlingsstället ser du via nättjänsten Kierrätys.info.

Hur ska jag sortera aerosolburkar, såsom en hårsprayflaska?

Kontrollera att förpackningen är helt tom: Skaka om den. Förpackningen är tom då du inte hör något skvalp från insidan eller om det inte hörs något väsljud när du trycker på ventilknoppen och det inte heller kommer ut drivgas eller något ämne. 

En halvtom aerosolflaska ska du föra till insamlingen av farligt avfall på din ort. Det närmaste insamlingsstället ser du via nättjänsten Kierrätys.info.