Rinki sammanställer förpacknings­uppgifter om nästan 4 500 företag

förpackningsåtervinning

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab sammanställer årligen förpackningsuppgifter om producentansvariga företag. Uppgifterna om nästan 4 500 företag sammanfogas och sänds till NTM-centralen i Birkaland.

Utöver företags förpackningsuppgifter rapporterar till NTM-centralen i Birkaland de återvinnings- och återanvändningsuppgifter som producentsammanslutningarna inom förpackningsbranschen samlat.

Publicering av statistik

NTM-centralen i Birkaland sammanställer för EU-kommissionen Finlands officiella förpackningsstatistik utifrån uppgifter som Rinki och andra aktörer rapporterat och publicerar förpackningsstatistiken på sin webbplats. Rinki publicerar de realiserade återvinnings- och återanvändningsgraderna bland annat på sin webbplats, då den officiella statistiken fåtts från NTM-centralen i Birkaland.

Pakkausten kierratystilastot

Materialåtervinningsstatistik för förpackningar

Pakkausten uudelleenkayttotilastot

Statistik över förpackningarnas återanvändning

Förpackningsmängder i Finland

2019 siffror