Förpackningsmängder i Finland

Förpackningsmängder i Finland

NTM-centralen i Birkaland lämnar mängden använda förpackningar till EU-kommissionen senast 18 månader efter det att statistikåret avslutats. Rapporteringen grundar sig på kommissionens beslut 2005/270/EG.

Statistiken publiceras på finska på miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst: www.ymparisto.fi (på finska).