Till media

Insamling av förpackningar

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab är ett icke-vinstdrivande tjänsteföretag som har grundats 1997 och ägs av Finsk industri och handel. Vi tar fram effektiva och hållbara lösningar för företag när det gäller att verkställa producentansvaret för förpackningar. Vi erbjuder konsumenterna ett nätverk med Rinki-ekopunkter för insamling av återvinning av glasförpackningsavfall.

Då ett företag ingår det avtal som administreras av Rinki, överför det skötseln av sitt producentansvar för förpackningar till förpackningsbranschens producentorganisationer. Nästan 4 500 företag har ingått avtalet. Tack vare det kostnadseffektiva företagsfinansierade producentansvarssystemet är det en väldigt liten andel av alla förpackningar som inte återvinns.

Ringin yhteystiedot

 

 

Kontaktuppgifter till Rinkis kommunikation

Vill du intervjua någon eller få mer information om Rinki? Kontakta vår kommunikation:


Kommunikationschef
Anna Mäkelä
(intervjuförfrågningar)

Tel. +358 50 386 0828

E-post: fornamn.efternamn@rinkiin.fi

 

Inka Hyytiäinen

Tel. +358 50 529 2149

E-post: fornamn.efternamn@rinkiin.fi

 

Se alla kontaktuppgifter

 

Förfrågningar om Rinki-ekopunkter

 

Operativ direktör Pertti Tammivuori

Tfn: +358 500 705 772

 

Skriver du en artikel om Rinki-ekopunkten på din ort? Ta kontakt:

 

Södra och Östra Finland

Regionchef Jari Koivunen

Tfn: +358 50 441 7285

 

Västra och Norra Finland

Regionchef Harri Patana

Tfn: +358 50 910 3699

 

Pressar och Rinki-ekopunkter vid butiker

Avtalsombud Taneli Lumiaro

Tfn: +358 45 663 4343

E-postadresser: fornamn.efternamn@rinkiin.fi