Tillgänglighetsutlåtande

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab beaktar tillgängligheten på sin webbsajt (rinkiin.fi). Vi vill att vår webbsajt ska vara till nytta för alla slags användare i alla slags situationer.

Inom tillgänglighet eftersträvar Rinki en tillgänglighet på medelnivå. Tillgängligheten har beaktats på webbplatsen bland annat på följande sätt:

  • Uppbyggnaden är tydlig.
  • Texterna är lättlästa.
  • På sidorna finns inte blinkande bilder.
  • Sidorna är skalbara för alla skärmar.
  • En sida kan ses med förstoring.
  • Man kan navigera på sidorna med ett tangentbord.
  • Alla bilder har textmotsvarigheter.

Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 30.7.2019.

Vi tar gärna emot respons och förbättringsförslag om hur vi kan förbättra tillgängligheten på vår webbsajt samt svarar på frågor via e-post på adressen info@rinkiin.fi.