Ett ansvarsfullt företag ingår i Rinki

Kundtjänst
för företag
(msa/lna)
09 6162 3500
(vard. 8:30-15:30)
info@rinkiin.fi

Kundtjänst
för företag
(msa/lna)
09 6162 3500
(vard. 8:30-15:30)
info@rinkiin.fi

Rinki och producentorganisationerna ordnar på de anslutna företagens vägnar insamlingen och återvinningen av kartong-, glas-, metall-, plast- och virkesförpackningar så att kraven i lagstiftningen uppfylls.

Ett företag kan enklast och smidigast sköta sitt producentansvar för förpackningar då det ingår ett avtal med producentorganisationerna och som administreras av RINKI Ab. Det räcker med ett enda avtal.

Rinkiin Anslutning till Rinki

Anslut dig till Rinki

Sköt ditt producentansvar enkelt

prislista

Prislista

Vad kostar producentansvaret för förpackningar?

företag som har anslutit sig till Rinki

Hör du redan till Rinki?

Kolla, om du hör till de ansvarsfulla företagen.

producentansvar

Producentansvar

Vad innebär producentansvar?

Rinki-webbtidningen – information om förpackningsåtervinning


Rinki-webbtidningen

Rinki-webbtidningen innehåller information om förpackningsåtervinning och producentansvar. De senaste artiklar publiceras på engelska och på finska på verkkolehti.rinkiin.fi. Meddelanden om de senaste artiklarna publiceras cirka fem gånger per år via ett elektroniskt nyhetsbrev. Läs nyaste Rinki-webbtidningen och beställ nyhetsbrev: verkkolehti.rinkiin.fi (på finska och engelska).

 

 

Redovisa dina förpackningsuppgifter

Läs mer

Rinkis nyheter och meddelanden


Avgifter för producentansvar för förpackningar 2021

Avgifter för återvinning av förpackningar 2021 Producentsammanslutningarna inom förpackningsbranschen har beslutat om sina återvinningsavgifter för förpackningsmaterial för 2021. *) Mervärdesskatt läggs på avgifterna. Konsumentförpackningar är produktförpackningar som hamnar eller kan hamna hos konsumenter eller hushåll, till exempel försäljningsförpackningar för konsumentprodukter samt en del av grupp- och

Rinki i sociala medier – Följ oss