Ett ansvarsfullt företag ingår i Rinki

Kundtjänst
för företag
(msa/lna)
09 6162 3500
(vard. 8:30-15:30)
info@rinkiin.fi

Kundtjänst
för företag
(msa/lna)
09 6162 3500
(vard. 8:30-15:30)
info@rinkiin.fi

Rinki och producentorganisationerna ordnar på de anslutna företagens vägnar insamlingen och återvinningen av kartong-, glas-, metall-, plast- och virkesförpackningar så att kraven i lagstiftningen uppfylls.

Ett företag kan enklast och smidigast sköta sitt producentansvar för förpackningar då det ingår ett avtal med producentorganisationerna och som administreras av RINKI Ab. Det räcker med ett enda avtal.

Rinkiin Anslutning till Rinki

Anslut dig till Rinki

Sköt ditt producentansvar enkelt

prislista

Prislista

Vad kostar producentansvaret för förpackningar?

företag som har anslutit sig till Rinki

Hör du redan till Rinki?

Kolla, om du hör till de ansvarsfulla företagen.

producentansvar

Producentansvar

Vad innebär producentansvar?

Rinki-webbtidningen – information om förpackningsåtervinning


Rinki-webbtidningen

Rinki-webbtidningen innehåller information om förpackningsåtervinning och producentansvar. De senaste artiklar publiceras på engelska och på finska på verkkolehti.rinkiin.fi. Meddelanden om de senaste artiklarna publiceras cirka fem gånger per år via ett elektroniskt nyhetsbrev. Läs nyaste Rinki-webbtidningen och beställ nyhetsbrev: verkkolehti.rinkiin.fi (på finska och engelska).

 

 

Redovisa dina förpackningsuppgifter

Läs mer

Rinkis nyheter och meddelanden


Produktförbud och krav i engångsplastdirektivet träder i kraft – vad kommer att ändras?

I juli 2021 träder de första kraven i det s.k. SUP-direktivet (SUP = single-use plastic) i kraft. Genomförandet av direktivet är fortfarande förknippat med flera öppna frågor och man väntar på myndigheternas riktlinjer. I detta informationspaket berättar vi vad vi för närvarande vet om produktförbud och krav i SUP-direktivet. Vad

Rinki i sociala medier – Följ oss