Så här ansluter sig företag till Rinki

Det är lätt att ansluta sig: fyll i avtalet och sänd det till Rinki. Läs mer här:

1. Avtalsblankett

Avtalet kan laddas ner här:

A) Finsk företag som förpackar produkter i Finland eller importerar förpackade produkter till den finländska marknaden och vars omsättning uppgår till 1 miljon euro eller mera.

Avtal och bilaga

 

B) Distansförsäljare (utländsk företag) som säljer förpackade produkter direkt till användare i Finland och vars omsättning uppgår till 1 miljon euro eller mera.

Avtal och bilagor

OBSERVERA:

Nya aktörer omfattas av producentansvar från och med den 19 juli 2021:

  1. Distansförsäljare som genom distansförsäljning säljer produkter direkt till användare i Finland och som är etablerad i en annan stat än Finland och vars omsättning uppgår till 1 miljon euro eller mera.

De nedanför nämnda aktörer kan också ansluta sig till producentansvarssystemet genom att använda avtalsblanketten ovan i punkt B.

  1. Aktör som motsvarar producent, som är etablerad i en annan stat än Finland och som levererar produkter till producenter i Finland på annat sätt än genom distansförsäljning.
  2. Ansvarig för näthandelns plattform, som driver en plattform för näthandel och som har fullmakt av distansförsäljare som är verksamma på dess plattform att fullgöra deras producentansvarsskyldigheter.
  3. Finsk befullmäktigad representant, som har utsetts genom ett skriftigt fullmaktsavtal och som är producentansvarig för distansförsäljare/aktör som motsvarar producent/ansvarig för näthandelns plattform

Rinki administrerar avtalen, med vilka företagen kan överföra producentansvaret för förpackningar till förpackningsbranschens producentorganisationer.

Kontakta gärna vid behov Rinkis kundtjänst för företag. Tfn +358 9 6162 3500 (vard. kl. 8.30–15.30) och e-post info@rinkiin.fi.

2. Registrering av företagsuppgifter och extranet-koder

Då ett avtal som kommit till Rinki har godkänts, sparar Rinki företagets uppgifter i registret och sänder med e-post till den kontaktperson som angetts i avtalet ett anslutningsmeddelande, i vilket ges anvisningar om hur extranet-tjänsten tas i bruk. Genom tjänsten kan förpackningsuppgifter enkelt och smidigt rapporteras och uppgifter uppdateras. Genom extranet kan man också ladda ner och ta i bruk Rinki-märket och Rinki-intyget, vilka hör till kundförmånerna, och med vilka man kan signalera att företaget är ansvarsfullt och sköter sitt producentansvar för förpackningar.

3. Namnen på företag införs på Rinkis webbplats på listan över företag som har anslutit sig till Rinki

4. Fakturering efter det att förpackningsuppgifterna godkänts

De företag som ingått ett avtal rapporterar årligen de förpackningsmängder som de under föregående år levererat till marknaden. Då företaget lämnat in sina förpackningsuppgifter och de godkänts, fakturerar Rinki företaget enligt prislistan.

Företaget betalar vid anslutningen till RINKI Ab en anslutningsavgift av engångskaraktär och årligen en kundavgift. Dessutom betalar företaget förpackningsmaterialspecifika återvinningsavgifter som producentsammanslutningarna fastställt, och som Rinki fakturerar av företagen och redovisar till producentsammanslutningarna. Rinkis kundavgift och återvinningsavgifterna för förpackningar baserar sig de förpackningsmängder som företaget använt föregående år, som företaget rapporterar till Rinki.