Nyttiga länkar

Myndigheterna

Pirkanmaan ELY-keskus – Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
Statens författningsdata – FINLEX (Finlands lagstiftning)
Statens miljöförvaltning

Producentsammanslutningar (förpackningar)

Mepak-Kierrätys Oy (metalförpackningar)
Suomen Keräyslasiyhdistys ry (glasförpackningar)
Suomen Kuitukierrätys Oy (fiberförpackningar)
Suomen Uusiomuovi Oy (plastförpackningar)
Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA, pantbelagda dryckesförpackningar)
Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (träförpackningar)

 

Regionala kommunalt ägda avfallsverk

Kommunernas serviceuppgifter inom avfallshanteringen sköts av ett avfallsverk. Avfallsverket kan vara ett kommunalt verk, en samkommun eller ett aktiebolag som ägs gemensamt av flera kommuner. I allmänhet sköts serviceuppgifterna inom avfallshanteringen av ett aktiebolag som ägs gemensamt av flera kommuner.

Närmare upplysningar och medlemmar: Cirkulärkraft Finland (KIVO)

 

Andra

Kierratys.info – insamlingsställen av sorterat avfall i Finland
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK (Producentsammanslutningarnas förhandlingsdelegation)
Ekopulloyhdistys ry (Föreningen Ekoflaska rf.)
Elker Oy
Elintarviketeollisuusliitto ry (Finlands Livsmedelsindustriförbund rf)
Encore ympäristöpalvelut Oy
European Recycling Platform
Jätehuoltoyhdistys
Kaupan Liitto (Finsk Handel)
Kemianteollisuus ry
Lasikeraaminen teollisuus LT ry
Metsäteollisuus ry
Muoviteollisuus ry
Package Testing & Research Ltd (PTR)
Proans – Producentansvar Åland Ab
Päivittäistavarakauppa ry
Recser Oy (producentansvaret för batterier och ackumulatorer)
Ruokavirasto (Livsmedelsverket)
Suomen Keräystuote Oy
Suomen Kuntaliitto (Finlands Kommunförbund)
Suomen Pakkausyhdistys ry (Finska Förpackningsföringen) – Produktkatalogen
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (Finlands Standardiseringsförbund SFS rf)
Suomen Uusioaines Oy
Suomen Uusioraaka-aineliitto ry
Teknologian kehittämiskeskus (Innovationsfinansieringsverket Tekes)
Teknologiateollisuus ry
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes (Säkerhets- och kemikalieverket Tukes)

 

Europa

EXPRA – Extended Producer Responsibility Alliance
Europeiska komissionen
EUR-Lex (EU-lagstiftning)


Producentsammanslutningar i Europa

Belgien
FOST-Plus

Bosnia ja Hertsegovina
EKOPAK d.o.o.

Bulgarien
Ecopack Bulgaria

Danmark
Dansk Retursystem A/S

Estland
MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)

Frankrike
CITEO
Verre Avenir

Grekland
Hellenic Recovery & Recycling Corporation
Green Dot (Cyprus) Public Co. Limited (Kypros)

Irland
REPAK

Island
Úrvinnslusjóður

Italien
CONAI – Consorzio Nazionale Imballagi

Kroatien
Eko-Ozra

Lettland
Latvijas Zalais Punkts, NPO, Ltd.

Litauen
Žaliasis taškas, UAB

Luxemburg
VALORLUX

Makedonien
Pakomak

Malta
GreenPak Ltd

Nederländerna
Afvalfonds Verpakkingen

Norge
Grønt Punkt Norge

Portugal
Sociedade Ponto Verde

Polen
Rekopol-Organizacja Odzysku S.A.

Rumänien
ECO-ROM Ambalaje SA

Sverige
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
Svensk GlasÅtervinning AB

Spanien
Ecoembalajes España
Ecovidrio

Serbien
Sekopak d.o.o.

Slovakien
Envi-PAK, a.s.

Slovenien
Slopak d.o.o.

Schweiz
IGORA Alu-Recycling
PET-Recycling Schweiz

Storbritannien
VALPAK Ltd
TATA STEEL (Metal packaging recycling)

Tyskland
DSD AG – Duales System Deutschland (Der Grüne Punkt)
DKR (Deutsche Gesellschaft für Kunststoff-Recycling mbH)

Tjeckien
EKO-KOM, a.s.

Ukraina
Ukrainian Packaging & Ecological Coalition (UkrPEC)

Ungern
ÖKo-Pannon p.b.c.

Österrike
ARA – Altstoff Recycling Austria

 

Övrig

Belgien

EUROPEN (The European Organization for Packaging and Environment)
PETCORE (PET containers recycling Europe)
PRO EUROPE s.p.r.l.

Danmark
Dansk Teknologisk Institutt (DTI)
EEA (European Environment Agency)
EIONET (European Environment Information and Observation Network)

Storabritannien
Agra Europe (London) Ltd
Environment Agency
Envirowise
Incpen (The Industry Council for Packaging and the Environment)

Sverige
Tysk-Svenska Handelskammaren