Vanliga frågor om producentansvaret för förpackningar

förpackningsåtervinning

Här hittar du svaren på vanliga frågor om Rinki och producentsammanslutningarna, producentansvaret, förpackningsdefinitioner, anmälan av förpackningsuppgifter, Rinki-märket och andra teman.

Rinkiin Anslutning till Rinki

RINKI och producentsammanslutningarna

producentansvar

Förpackningarnas producentansvar

Pakkausmaarat Suomessa_korjattu

Förpackningsdefinitioner

Pakkaustietojen-ilmoittaminen

Rapportering av förpackningsuppgifter

Rinki-merkki

Rinki-märket

tietoja ringista

Övriga frågor