Producentsammanslutningarnas förhandsbedömning av återvinningsavgifterna för 2022

Producentsammanslutningarna och Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab har sammanställt en förhandsbedömning om återvinnings- och kundavgifter till 2022. Dessa förhandsbedömningar är inte bindande och de slutliga avgifterna fastställs i slutet av september. Därefter informerar RINKI Ab omedelbart de slutliga avgifterna till kundföretagen.