Meddelande för företag: Rinki-märkets ibruktagning 2018 – Inlämning av förpackningsuppgifter 28.2.2018

Auktor: Rinki Publicerad: 01.12.2017

Bästa kund

Vi berättar för er i detta meddelande om ibruktagningen av Rinki-märket samt om inlämning av förpackningsuppgifterna för innevarande år.

Rinki-märket införs i marknadskommunikationen 2018

Vi är glada över att kunna berätta om användningen av Rinki-märket inom marknadskommunikation från ingången av 2018. Då ni använder Rinki-märket signalerar ni till era kunder och samarbetsparter om er ansvarskänsla och att ni sköter ert producentansvar för förpackningar.

Användningen av Rinki-märket inom marknadskommunikation innebär att ni kan sätta märket på era webbsidor eller använda det i ert tryckta och elektroniska marknadsförings- och kommunikationsmaterial. Det finns två olika versioner som kan användas: det enkla Rinki-märket och märket “RINKI mukana pakkauskierrätyksessä”, vars delar används som en helhet.

Ni kan ladda ned Rinki-märket och ta det i bruk från ingången av 2018 genom vår extranet-tjänst på webbplatsen extranet.rinkiin.fi. Vänligen meddela att ni tagit i bruk märket till vår företagskundtjänst per e-post till info@rinkiin.fi.

Det finns emellertid begränsningar vid användningen av Rinki-märket. Tyvärr får det inte användas på ert företags produkter eller deras förpackningar.

Rätten att utnyttja märket i marknadskommunikation har alla företag som ingått ett avtal, som administreras av Rinki, med producentorganisationer om skötseln av producentansvaret för förpackningar. Användningsreglerna för Rinki-märket träder i kraft 1.1.2018 och ni kan läsa dem på webbplatsen rinkiin.fi.

Vi önskar att Rinki-märket används aktivt inom marknadskommunikationen!

Inlämning av förpackningsuppgifter 28.2.2018 – Rinki slutar att sända pappersblanketter

Tidpunkten för att lämna in förpackningsuppgifter närmar sig. Vi påminner er i fortsättningen endast per e-post om inlämning av uppgifter, vi slutar att per post sända anmälningsblanketter i pappersform. Den sista dagen att lämna in förpackningsuppgifter för 2017 är 28.2.2018.

Förpackningsuppgifterna inlämnas enklast via vår extranet-tjänst på webbplatsen extranet.rinkiin.fi. På grund av uppdateringsarbeten är extranet ur bruk under slutet av 2017. Vi sänder användarkoderna i slutet av 2017 till de företag, vilkas kundkoder har ändrats på grund av en avtalsändring.

Att hålla kontakt och rapportera förpackningsuppgifter elektroniskt underlättar och försnabbar er skötsel av ärenden med Rinki. För att säkerställa att ärendena löper smidigt är det viktigt att alla era kontaktuppgifter är uppdaterade. Vänligen meddela om ändringar till vår kundtjänst: info@rinkiin.fi, telefon 09 6162 3500.

Om ni behöver hjälp står vi gärna till tjänst.

Med vänlig hälsning

FINLANDS FÖRPACKNINGSÅTERVINNING RINKI AB

Kundtjänst för företag

E-post: info@rinkiin.fi
tel. +358 9 6162 3500

Du kanske är intresserad av

Nyaste artiklarna >