Finlands flitigaste användare av Rinki-ekopunkter finns i Kolari – återvinningsgraden av förpackningar i hela Finland är redan 71 procent

Auktor: Rinki Publicerad: 20.05.2021

Finlands mest flitiga användare av Rinki-ekopunkter bor i Kolari, på Kimitoön och i Vindala. Återvinningsgraden för förpackningar fortsätter att öka i Finland och sommaren är den livligaste tiden under året vid ekopunkterna. Finlands populäraste ekopunkter finns i Joensuu, Rovaniemi och Mäntsälä. Förpackningsavfall som samlats in vid Rinki-ekopunkter i fjol skulle fylla nästan sju Hartwall-arenor i Helsingfors. I Finland sköter företag med producentansvar återvinningen av förpackningar.

Finlands flitigaste användare av Rinki-ekopunkter bor i Kolari, på Kimitoön och i Vindala. Siffrorna framgår av Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab:s årliga statistik över insamlade mängder vid ekopunkter. Rinki upprätthåller ett riksomfattande nätverk med över 1 850 ekopunkter dit konsumenterna kan föra förpackningsavfall gratis. Materialet i de förpackningar som återvinns utnyttjas vid tillverkningen av nya produkter och förpackningar.

I Kolari förde konsumenterna 2020 sammanlagt 31 kilo förpackningsavfall per invånare till Rinki-ekopunkter för återvinning. På Kimitoön samlade man in 29 kilo och i Vindala 25 kilo per invånare. Bland TOP 5 fanns också invånarna i Pelkosenniemi (25 kg) och Virmo (24 kg).

– Det förekommer stora variationer i insamlingsvolymerna beroende på årstiderna: de insamlade förpackningsmängderna ökar kraftigt under sommaren, minskar på hösten och ökar igen till jul. Samma fenomen syns överallt i Finland. Även den ökade användningen av fritidsstugor syns i våra siffror på orter där det finns fritidsstugor, förklarar Rinkis operativa direktör Pertti Tammivuori.

Finlands populäraste enskilda ekopunkter finns i Joensuu, Rovaniemi och Mäntsälä. År 2020 samlades 309 ton förpackningsavfall in på Rinki-ekopunkten vid Prisma-butiken i Joensuu, som alltså var den populäraste ekopunkten. Ekopunkten vid Prisma-butiken i Rovaniemi var tvåa med 272 ton och på tredje plats med 226 ton kom Rinki-ekopunkten vid Citymarket i Mäntsälä. För jämförelsens skull kan nämnas att man 2020 per ekopunkt samlade in i genomsnitt drygt 31 ton förpackningsavfall.

Finländarna sorterar och återvinner förpackningar flitigt. År 2019 var den totala återvinningsgraden för förpackningsavfall 71 procent i Finland. Mängden förpackningsavfall har ökat kraftigt under de senaste åren. Vid Rinki-ekopunkter samlade man 2020 sammanlagt in 57 800 ton förpackningsavfall, medan siffran 2016 var 22 900 ton.

Relativt sett har mängden insamlat plastförpackningsavfall ökat mest: från cirka 1 200 ton 2016 till 12 500 ton i fjol. Mätt i ton har kartong ökat mest. Cirka 27 000 ton kartongförpackningar samlades in (2016: cirka 10 000 ton), 10 500 ton glasförpackningar (2016: cirka 7 400 ton) och cirka 6 000 ton metall (2017: över 5 000 ton).

–Det förpackningsavfall som samlats in för återvinning vid Rinki-ekopunkter i fjol skulle upp till taket fylla nästan sju Hartwall-arenor i Helsingfors, säger Tammivuori.

Återvinningen sköts i Finland av företag som förpackar och importerar förpackade produkter. Ett företag som omfattas av producentansvaret har en lagstadgad skyldighet att ordna insamling och återvinning av förpackningsavfall samt att svara för kostnaderna för detta.

Rinkis pågående vårkampanj informerar om producentansvaret och påminner om att återvinning av förpackningar är ett samspel: företagen står för kostnaderna och konsumenterna har i sin tur till uppgift att föra de tomma förpackningarna till insamlingen – antingen till sitt eget husbolags insamlingskärl eller till närmaste Rinki-ekopunkt.

TOP 10: Finlands flitigaste användare av Rinki-ekopunkter 2020 (kg förpackningsavfall per invånare).

[table id=152 /]

Mer information:

kommunikationschef Heli Satuli, e-post heli.satuli@rinkiin.fi, tfn 044 320 3622
Kampanjsida: https://rinkiin.fi/sv/forpackningar-atervinns

Vad kan man föra till insamlingen av förpackningar?

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab upprätthåller i Finland ett nätverk med över 1 850 Rinki-ekopunkter. Vid alla Rinki-ekopunkter samlar man in kartong- och glasförpackningar samt små metallföremål från hushåll. På drygt 650 ekopunkter finns också kärl för insamling av plast. Den närmaste Rinki-ekopunkten hittar du på adressen https://rinkiin.fi/sv/for-hushall/rinki-ekopunkter/.

Hushållen kan till Rinki-ekopunkter föra förpackningsavfall som sorterats enligt Rinkis riksomfattande anvisningar. Anvisningarna har publicerats på adressen https://rinkiin.fi/sv/for-hushall/sorteringsanvisningar/. Anvisningarna finns också på insamlingskärlen.

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab är ett icke-vinstdrivande servicebolag som grundades 1997 och ägs av den finländska industrin och handeln. Vi producerar effektiva och hållbara lösningar för företagen när det gäller att genomföra det lagstadgade producentansvaret för förpackningar. Över 4 500 företag med producentansvar sköter sitt ansvar genom att höra till Rinki. För konsumenterna tillhandahåller vi ett riksomfattande nätverk med över Rinki-ekopunkter för insamling av förpackningar och återvinning av glasförpackningsavfall. www.rinkiin.fi

Du kanske är intresserad av

Nyaste artiklarna >