Årsberättelse

Vad har Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab i uppgift? Hur sköts förpackningsåtervinningen i Finland?

Bekanta dig med vår årsberättelse (på finska): Årsberättelse