09.12.20

Återvinning hör till julen: tips om sortering av förpackningar kring årsskiftet

Jultiden innebär för många glädje, läckerheter och presenter – samtidigt uppstår i hemmen också mer förpackningsavfall än normalt. När förpackningar returneras lönar det sig att räkna med rusningar vid Rinki-ekopunkterna och återvinna förpackningarna i god tid före eller först efter helgerna.

Förpackningsavfall från hemmen återvinns nuförtiden allt bättre. År 2018 återvanns 70 % av förpackningarna, och enligt Rinkis färska enkätundersökning uppgav 43 % av de som svarade att de sorterar hemma mer än för två år sedan. Detta syns särskilt under högsäsonger för återvinning av förpackningar, såsom julen, då det är livligt vid Rinki-ekopunkterna. Då städar många ordentligt hemma och samtidigt går de igenom skåp och lager i samband med julstädningen.

Trots att det är jäktigt kring jul är det viktigt att komma ihåg att återvinning också hör till julen. Det är fiffigt att föra förpackningsavfallet till ekopunkten i god tid före jul eller alternativt vänta till att helgerna är rejält förbi.

– Under helgerna lönar det sig att helst fara till Rinki-ekopunkter med kartong- och plastpressar, eftersom de rymmer flerfaldigt mer förpackningar än vanliga insamlingskärl. Coronatiden har ökat antalet beställningar via nätbutiker, vilket syns särskilt i ett ökat antal kartongförpackningar. Stora kartonglådor ska alltid klämmas ihop så att de inte täpper till pressarna och så att de inte tar onödigt med plats i insamlingskärlen, säger Rinkis operativa direktör Pertti Tammivuori.

Kartongpressar finns på drygt 370 Rinki-ekopunkter och plastpressar finns redan vid 180 ekopunkter. Den närmaste ekopunkten med en press hittar du lätt på Rinkis webbplats med hjälp av ekopunktsökning.

– Alla användare av Rinki-ekopunkterna ska själva se till att de följer anvisningarna och på så sätt för egen del ser till att ekopunkten hålls städad. Om ekopunkten är full, ska avfall aldrig lämnas utanför insamlingskärlet. Man ska inte heller till Rinki-ekopunkterna föra föremål, julgranar eller möbler som inte hör dit – de ska föras till kommunala avfallsstationer. Du kan gärna genast meddela Rinkis avgiftsfria kundtjänst om en ekopunkt är full eller ser ostädad ut. Kontaktuppgifter finns på ekopunkterna och på webbplatsen rinkiin.fi, säger Tammivuori.

Det är lätt att sortera – enkla tips inför julen om återvinning av förpackningar

Vid sortering av förpackningar kan du ställa dig två frågor: 1. Är det en förpackning? 2. Är det kartong, glas, metall eller plast? Om svaret är ja, kan du returnera den tomma och rena förpackningen till en Rinki-ekopunkt eller till insamlingskärlet vid din fastighet.

Sortera så här de vanligaste förpackningarna kring julen:

Konfektaskar och chokladkalendrar: Båda förs till insamlingen av kartongförpackningar, och plastdelen på insidan till insamlingen av plastförpackningar.

Omslag på julblommor och julklappar: Plastomslag på julstjärnor, hyacinter och andra julblommor kan bra sättas i insamlingen av plastförpackningar. Däremot innehåller färggranna blompapper och presentpapper mycket tryckfärg och beläggning och lämpar sig varken i kartong- eller pappersinsamlingen. De ska därför sättas i blandavfallet.

Glöggburkar och glöggflaskor: En glöggburk av kartong kan läggas i insamlingen av kartongförpackningar. Om burken har en kork av plast, ska den sättas i insamlingen av plastförpackningar. Glasflaskor utan pant kan läggas i insamlingen av glasförpackningar. Om flaskan har pant, ska den föras till butikens pantautomat.

Värmeljusbehållare och lock till gravljus: Är de av metall kan du sätta dem i insamlingen av metall. Gravljus med hölje av plast eller glas ska inte föras till insamlingen av förpackningar, utan de ska sorteras enligt kommunens anvisningar.

Marschaller i tennplåtsburkar och folieformar: Till metallinsamlingen kan du föra utöver förpackningar också små metallföremål, som uppstår t.ex. av värmeljusbehållare, marschaller i burkar och folieformar.

Nyårslyckor av tenn är farligt avfall – de ska föras till kommunens avgiftsfria insamling av farligt avfall.

Återvinn förpackningar vid butiksresan

Sortering av tomma förpackningar är en klok och lönsam klimatgärning, eftersom material som förs till återvinning förädlas till nya produkter eller förpackningar. Utöver bostadsbolagens och egnahemsfastigheternas egna sopkärl har konsumenterna tillgång till sammanlagt över 1 850 Rinki-ekopunkter, till vilka sorterat och rent förpackningsavfall från hushåll kan föras. Nästan hälften av Rinki-ekopunkterna finns i anslutning till butiker eller köpcenter. Tomma förpackningar kan därför utan svårighet returneras i samband med dagliga inköp.

Närmare information om sortering av förpackningar:

Anvisningar för sortering av förpackningar: https://rinkiin.fi/sorteringsanvisningar/

 

 Mer information:

Kommunikationschef Jaana Lindman, tfn 040 709 1920

Operativ direktör Pertti Tammivuori, tfn 0500 705 772

Våra e-postadresser har formen förnamn.efternamn@rinkiin.fi

 

09.06.21

Snart startar sommarturnén ”Sortera havet rent”

Genom att sortera hemmets avfall kan vi påverka Östersjöns tillstånd. Under sommarturnén Sortera havet rent får hushållen råd om avfallssortering för att minska nedskräpningen av våra vattendrag. Finlands…