05.05.20

Endast förpackningar till Rinki-ekopunkter – möbler till avfallsstationer

 

Via det riksomfattande Rinki-ekopunktnätet samlar man in hushållens förpackningar. Dessutom finns det vid nästan alla punkter också insamling av papper och i en del även insamling av kläder. Annat avfall ska inte föras till ekopunkterna. Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab och Cirkulärkraft Finland rf KIVO ger råd om vart olika avfall ska föras.

 

Denna vår tillbringar många finländare mycket tid hemma. Detta avspeglas i hemmen i ökade avfallsmängder. I hemmen uppkommer nu i synnerhet förpackningsavfall, renoveringsavfall och trädgårdsavfall.

Endast förpackningar till Rinki-ekopunkter – annat avfall till avfallsstationerna

Förpackningsavfall ska föras till Rinki-ekopunkter eller fastighetens insamlingskärl. Om insamlingskärlen är fyllda får avfallet inte lämnas på marken bredvid kärlen, utan de ska lagras tills det finns utrymme igen.

 

Till ekopunkterna ska man endast föra förpackningsavfall för vilka det finns insamlingsutrustning. Annat avfall, såsom möbler och elektroniskt skrot, får inte föras till ekopunkterna, de ska föras till en avfallsstation.

Mängden förpackningsavfall ökar

Under de livliga perioderna tömmer Rinki oftare insamlingskärlen för att punkterna ska hållas i städat skick. Det lönar sig att meddela Rinkis kundtjänst, om punkten är full eller ostädad. Rinki följer också med hjälp av avancerad teknik hur kärlen fylls. Till exempel i huvudstadsregionen meddelar sensorerna i kartonginsamlingskärlen när kärlet ska tömmas. Också pressar för kartong- och plastförpackningar ger automatiskt en tömningsanmälan.

 

– I synnerhet i huvudstadsregionen är många nu hemma och det uppstår mycket förpackningsavfall. Vi har svarat på efterfrågan genom att ytterligare intensifiera tömningsintervallen. Användarnas respons är mycket viktig för oss, för att vi ska få aktuell information om hur punkterna fungerar, säger Pertti Tammivuori, operativ direktör för Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab.

Hitta närmaste insamlingspunkt

Det finns över 1 850 ekopunkter för kartong- och glasförpackningar och metall runtom i Finland, plastförpackningar samlas in vid över 650 insamlingspunkter. Det är lätt att kontrollera var den närmaste Rinki-ekopunkten finns på adressen rinkiin.fi. Sökningarna kan göras enligt läge eller det förpackningsmaterial som samlas in. Förpackningar samlas också in på de insamlingspunkter och fastigheter som kommunerna upprätthåller.

 

I Finland finns det separata mottagnings- och insamlingskanaler för annat avfall. Samtliga mottagningsplatser för avfall i hela Finland kan du se genom en kartsökning på adressen www.kierratys.info.

Riksomfattande sorteringsanvisningar för förpackningar

Det är lätt att sortera förpackningar, eftersom samma sorteringsanvisningar gäller i hela Finland. De riksomfattande sorteringsanvisningarna har publicerats på adressen rinkiin.fi/sorteringsanvisningar.

Rinkis kundtjänst ger råd

Rinkis kundtjänst tar gärna emot respons om verksamheten vid Rinki-ekopunkter och ger råd vid sorteringsproblem som gäller förpackningar: tfn 0800 133 888 (avgiftsfri, vardagar kl. 7–21 och lö kl. 9–18) och service@rinkiin.fi.

 

Respons om ekopunkter kan du ge behändigt också med en webblankett på adressen rinkiin.fi/rinki-ekopunktrespons.

Möbler och elektronisk utrustning till den egna avfallsanläggningens avfallsstation

Undantagsförhållanden har inspirerat många att städa upp eller renovera sina hem. På olika håll i Finland har man under de senaste veckorna gjort besökarrekord vid de lokala avfallsbolagens och avfallsanläggningarnas avfallsstationer. Därför lönar det sig att besöka avfallsstationen när där är lugnare, till exempel tidigt på morgonen.

 

Farligt avfall, elektronisk utrustning och många andra material tas emot avgiftsfritt på avfallsstationerna.

 

På avfallsstationerna finns personal som ger råd om sortering. På den lokala avfallsanläggningens webbplats lönar det sig att kontrollera öppettiderna och mottagningspraxisen innan man kommer till avfallsstationen samt att senarelägga icke-brådskande ärenden till en tid efter undantagsförhållandena. På grund av undantagsförhållandena har man varit tvungen att begränsa antalet besökare på de mest överbelastade avfallsstationerna. På olika håll i Finland finns det sammanlagt över 260 sorterings- eller avfallsstationer som upprätthålls av KIVO:s medlemmar.

 

Mer information:

Rinki: Jaana Lindman, kommunikationschef, jaana.lindman@rinkiin.fi, tfn 040 709 1920

KIVO: Kaisa Halme, kommunikationsexpert, kaisa.halme@kivo.fi, tfn 040 869 8350

 

Så här sorterar du hemmets avfall

 

1. Förpackningar

 

Överflödiga förpackningar som samlas i hemmet kan föras till Rinki-ekopunkter, återvinningsplatser som drivs av kommunerna eller till fastighetens insamling.

Tips: spara på utrymmet genom att platta till t.ex. kexförpackningar av kartong och andra lådor som tar utrymme, t.ex. papplådor. Ju tätare förpackningarna finns i kärlet, desto mer kan man transportera per gång. Transporter behövs då också mer sällan, vilket effektiviserar insamlingen och minskar transportutsläppen. www.rinkiin.fi

 

2. Farliga ämnen

 

Farliga ämnen eller förpackningar som innehåller rester av dem (t.ex. oljeburkar, halvfulla målburkar) ska föras till den avgiftsfria insamlingen av farligt avfall som ordnas av kommunerna. Mer information: www.vaarallinenjate.fi

 

3. Elektrisk utrustning, lampor, batterier, bygg- och trädgårdsavfall samt bildäck

 

Det finns egna mottagningsplatser för elektronisk utrustning, lampor och batterier, likaså för bygg- och trädgårdsavfall samt bildäck.

Elektronisk utrustning tas också emot i affärer som säljer den. Många affärer tar emot batterier och lampor och bildäcken kan föras till däckbutikerna. www.kierratys.info

 

4. Möbler

 

Möbler ska föras till en plats som kommunen anvisat, i allmänhet kan de föras till större sorterings- och avfallsstationer i kommunerna. www.kierratys.info

 

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab är ett icke-vinstdrivande tjänsteföretag som har grundats 1997 och ägs av Finsk industri och handel. Vi tar fram effektiva och hållbara lösningar för företag när det gäller att verkställa producentansvaret för förpackningar. Nästan 4 500 företag som sköter sitt producentansvar för förpackningar har anslutit sig till Rinki. För konsumenterna erbjuder vi det riksomfattande Rinki-ekopunktnätet för insamling av förpackningar och återvinning av glasförpackningsavfall. På över 1 850 punkter runtom i Finland insamlas kartong- och glasförpackningar samt metall, på över 600 punkter insamlas också plastförpackningar. www.rinkiin.fi

 

Cirkulärkraft Finland rf KIVO

Cirkulärkraft Finland rf – KIVO företräder den offentliga avfallshanteringen. Medlemmar i KIVO är 31 kommunalt ägda avfallsbolag och avfallsanläggningar. KIVOs medlemsanläggningar ordnar avfallshanteringen för invånarna på ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt i samarbete med privata företag och producentsammanslutningar. KIVO ser till att finländarnas avfallshantering fungerar tryggt och hälsosamt under alla förhållanden och främjar cirkulär ekonomi.

09.06.21

Snart startar sommarturnén ”Sortera havet rent”

Genom att sortera hemmets avfall kan vi påverka Östersjöns tillstånd. Under sommarturnén Sortera havet rent får hushållen råd om avfallssortering för att minska nedskräpningen av våra vattendrag. Finlands…