02.11.15

För företag: Förpacknings­uppgifter redovisas i februari, nya avtalsvillkor samt årsavgifter 2016

I detta meddelande finns information om:

  • Förpackningsuppgifterna för år 2015 till Rinki senast 29.2.2016
  • Nya avtalsvillkor
  • RINKI Ab:s anslutnings- och årsavgifter 2016

Förpackningsuppgifterna för år 2015 till Rinki senast 29.2.2016

Den sista inlämningsdagen för förpackningsuppgifterna har tidigarelagts, förut var den i slutet av mars. Vänligen notera att förpackningsuppgifterna för år 2015 ska lämnas till Rinki senast 29.2.2016. Det snabbaste och behändigaste sättet att rapportera uppgifterna är via vår finskspråkiga extranettjänst på adressen https://extranet.pyr.fi. Där är det möjligt att redovisa uppgifterna genast från och med början av år 2016.

Vi sänder redovisningsblanketten för förpackningsuppgifterna för år 2015 per post 4.1.2016. De kunder som har valt att sköta ärenden elektroniskt via Rinkis extranet informerar vi via ett e-postmeddelande om att det är dags att rapportera uppgifterna.

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab:s nya avtalsvillkor

Våra avtalsvillkor har ändrats till följd av ändringar i lagen om förpackningarnas producentansvar samt RINKI Ab:s utvidgade verksamhet. De nya villkoren träder i kraft 1.11.2015. De ersätter avtalsvillkoren daterade 16.5.2014 och är i kraft tillsvidare. Ni behöver inte vidta några åtgärder på grund av ändringarna i avtalsvillkoren.  Bekanta dig med de nya avtalsvillkoren >>

Följande ändringar har införts i villkoren:

1. Vårt nya företagsnamn och Rinki-märket

  • Tidigare bedrev vi verksamheten under namnet Förpackningsbranschens Miljöregister PYR Ab. Vårt nya namn, Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab, har uppdaterats i avtalsvillkoren.
  • Punkt 10: Rinki-märket ersätter det PYR-märke som tidigare har varit i bruk. Märkets nya namn har uppdaterats i avtalsvillkoren. Vi informerar omedelbart när ni kan ta Rinki-märket i bruk.

 2. Producentsammanslutningarnas materialåtervinningsavgifter

  • Producentsammanslutningarnas materialåtervinningsavgifter för olika förpackningsmaterial kallades tidigare återvinningsavgifter. Från och med år 2015 heter avgiften materialåtervinningsavgift. Avgiftens nya namn har uppdaterats i avtalsvillkoren (punkterna 5 e, 6 a, 7 b samt punkterna 8 och 14)
  • Punkt 8: Enligt de tidigare avtalsvillkoren inledde RINKI Ab faktureringen av producentsammanslutningarnas materialåtervinningsavgifter för olika förpackningsmaterial varje år från och med april. Enligt ett ändringsförslag från producentsammanslutningarna ändrade vi villkoren när det gäller fakturering av materialåtervinningsavgifter. I de nya villkoren fastställs att faktureringen inleds en månad efter att de förpackningsuppgifter som företaget har rapporterat till RINKI Ab har godkänts.

RINKI Ab:s anslutnings- och årsavgifter 2016

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab:s styrelse har beslutat om Rinkis anslutnings- och årsavgifter år 2016. De finns i tabellen nedan. Årsavgifterna sjunker i alla avgiftsklasser ca. 14,5%, anslutningsavgifterna förblir oförändrade.

Avgiftsklass
Företagets/verksamhetsställets omsättning M€
Per verksamhetsställe
anslutningsavgift
€ + moms 24 %
årsavgift
€ + moms 24 %
2015201620152016
Aöver 17223223696595
B1,7 - 17155155457390
C1,0 – 1,76868228195
Dunder 1,0404000

I oktober informerade vi om producentsammanslutningarnas materialåtervinningsavgifter för olika förpackningsmaterial år 2016. Bekanta dig med informationen i meddelandet >>

Alla priser för år 2016 har publicerats på vår webbplats på adressen Rinkiin.fi.

Vi lämnar gärna närmare upplysningar.

Med vänlig hälsning

FINLANDS FÖRPACKNINGSÅTERVINNING RINKI AB

E-post: info@rinkiin.fi

09.06.21

Snart startar sommarturnén ”Sortera havet rent”

Genom att sortera hemmets avfall kan vi påverka Östersjöns tillstånd. Under sommarturnén Sortera havet rent får hushållen råd om avfallssortering för att minska nedskräpningen av våra vattendrag. Finlands…