02.10.15

FÖRPACKNINGARNAS ÅTERVINNINGSAVGIFTER 2016

Bästa kund

Förpackningsbranschens producentsammanslutningar har beslutat om de materialspecifika återvinningsavgifterna för år 2016. De finns i tabellen nedan. I slutet av october fattas beslut om RINKI Ab:s anslutnings- och årsavgifter, och separat information kommer att sändas senare.

Materialåtervinningsavgifterna stiger för förpackningar till konsumenterna. Anledningen är att förpackningarnas producentansvar har utvidgats. Från och med början av januari 2016 ansvarar producenterna helt för insamling och materialåtervinning av konsumentförpackningar. Samtidigt tas alla Rinki-ekopunkter i bruk. Kunderna kan avgiftsfritt lämna hushållens förpackningsavfall till ekopunkterna. Rinki-ekopunkterna finns runtom i Finland och insamlingssystemet omfattas av minst 1 850 insamlingsställen för kartong-, glas- och metallförpackningar. Dessutom finns det 500 insamlingsställen för plastförpackningar.

Verksamheten vid terminalerna, som tar emot och mellanlagrar förpackningsavfall även från företag, är numera helt på producenternas ansvar, så som förpackningsförordningen förutsätter. Producenternas terminaler inledde verksamheten i maj 2015, och det finns minst 30 terminaler för olika förpackningsmaterial. Avfallslagen förutsätter dessutom att producentsammanslutningarna har ekonomiska resurser att trygga verksamheten i minst sex månader.

Producentsammanslutningarnas återvinningsavigfter 2016

Företagens fakturor år 2016 bygger på förpackningsmängder år 2015 och nedan nämnda återvinningsavgifter för år 2016.

MATERIAL 20162017
€/1000 kg
+ moms 24 %
€/1000 kg
+ moms 24 %
Wellpappförpackningar för konsumenter 6,07,0
Wellpappförpackningar för företag6,07,0
Omslag och säckar för industrin19,017,5
Industrihylsor19,017,5
Kartong- och pappersförpackningar38,044,0
Vätskekartongförpackningar61,074,0
Plastförpackningar för konsumenter80,095,0
Plastförpackningar för företag31,040,0
Aluminiumförpackningar för konsumenter90,0120,0
Aluminiumförpackningar för företag90,010,0
Tennplåtsförpackningar för konsumenter90,0120,0
Tennplåtsförpackningar för företag90,010,0
Stålförpackningar18,010,0
Icke pantbelagda glasflaskor105,0135,0
Träförpackningar0,650,65

Förpackningar för konsumenter är produktförpackningar som är avsedda att hamna hos konsumenter eller i hushåll, till exempel detaljhandelsförpackningar.

Förpackningar för företag är produktförpackningar som är avsedda att användas bara i handeln mellan industrin eller företag i form av enhets- eller transportförpackningar samt i transporter mellan industrin och handeln. Som företagsförpackningar räknas även de förpackningar som används för att ställa ut produkterna i butiken.

Närmare upplysningar om återvinningsavgifterna lämnas av:

Mepak-Kierrätys Oy (metallförpackningar)
Tapani Sievänen, sievanen.tapani@mepak.fi, tfn +358 40 544 6899

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (träförpackningar)
Jukka Ala-Viikari, jukka.ala-viikari@puupakkauskierratys.fi, tfn +358 400 802 896

Suomen Keräyslasiyhdistys ry (glasförpackningar)
Maija Peltola, maija.peltola@kerayslasiyhdistys.fi, tfn +358 40 543 7007

Suomen Kuitukierrätys Oy (fibreförpackningar)
Juha-Pekka Salmi, juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi, tfn +358 50 329 6211
Eija Jokela, eija.jokela@aaltopahvi.fi, tfn +358 40 723 7992

Suomen Uusiomuovi Oy (plastförpackningar)
Vesa Soini, vesa.soini@uusiomuovi.fi, tfn +358 50 3820 644
Peter Rasmussen, peter.rasmussen@uusiomuovi.fi, tfn +358 50 434 5827

Med vänlig hälsning

FINLANDS FÖRPACKNINGSÅTERVINNING RINKI AB
E-post: info@rinkiin.fi
Rinkiin.fi
Info.rinkiin.fi

PYR är nu RINKI Vårt arbetsfält har utvidgats. Därför har Förpackningsbranschens Miljöregister PYR Ab tagit i bruk ett nytt företagsnamn: Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab. Vår nya webbplats öppnas i oktober.

09.06.21

Snart startar sommarturnén ”Sortera havet rent”

Genom att sortera hemmets avfall kan vi påverka Östersjöns tillstånd. Under sommarturnén Sortera havet rent får hushållen råd om avfallssortering för att minska nedskräpningen av våra vattendrag. Finlands…