30.09.16

Förpackningarnas återvinningsavgifter 2017

Förpackningsbranschens producentsammanslutningar har beslutat om de materialspecifika återvinningsavgifterna för år 2017. De finns i tabellen nedan. I oktober fattas beslut om Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab:s avgifter, och separat information kommer att sändas senare.

Materialåtervinningsavgifterna för plastförpackningar sjunker, medan avgifterna för förpackningar av industrifiber och glas förblir oförändrade. Materialåtervinningsavgifterna för övriga material stiger.

Det är förpackningarnas utvidgade producentansvar från år 2016 som inverkar på materialåtervinningsavgifterna. Producenterna har nu ansvar för att ordna den insamling och materialåtervinning av konsumentförpackningar som tidigare sköttes av kommunerna. I juli i år stod det antal ekopunkter i nätverket klara som förpackningsförordningen kräver. Fortsättningsvis pågår ett aktivt och kostnadseffektivt samt miljövänligt utvecklingsarbete när det gäller insamlingsställen och materialåtervinningssystemet.

En faktor som även inverkar på materialåtervinningsavgifterna är att Finlands lagstiftning har skärpt materialåtervinningsmålen för förpackningarna, det vill säga pantbelagda och icke pantbelagda förpackningar har nu separata mål. Avfallslagen förutsätter dessutom att producentsammanslutningarna har ekonomiska resurser att trygga verksamheten i minst sex månader. Producentsammanslutningarna är icke-vinstdrivande organisationer.

 Producentsammanslutningarnas återvinningsavigfter 2017

Företagens fakturor år 2017 bygger på förpackningsmängder år 2016 och nedan nämnda återvinningsavgifter för år 2017.

MATERIAL 20162017
€/1000 kg
+ moms 24 %
€/1000 kg
+ moms 24 %
Wellpappförpackningar för konsumenter 7,09,5
Wellpappförpackningar för företag7,09,5
Omslag och säckar för industrin17,517,5
Industrihylsor17,517,5
Kartong- och pappersförpackningar44,054,0
Vätskekartongförpackningar74,096,0
Plastförpackningar för konsumenter95,061,0
Plastförpackningar för företag40,0

35,0
Aluminiumförpackningar för konsumenter120,0185,0
Aluminiumförpackningar för företag10,040,0
Tennplåtsförpackningar för konsumenter120,0199,0
Tennplåtsförpackningar för företag10,040,0
Stålförpackningar10,040,0
Icke pantbelagda glasflaskor135,0135,0
Träförpackningar0,650,85

Förpackningar för konsumenter är produktförpackningar som är avsedda att hamna hos konsumenter eller i hushåll, till exempel detaljhandelsförpackningar.

Förpackningar för företag är produktförpackningar som är avsedda att användas bara i handeln mellan industrin eller företag i form av enhets- eller transportförpackningar samt i transporter mellan industrin och handeln. Som företagsförpackningar räknas även de förpackningar som används för att ställa ut produkterna i butiken.

Närmare upplysningar om återvinningsavgifterna lämnas av:

Mepak-Kierrätys Oy (metallförpackningar)
Tapani Sievänen, sievanen.tapani@mepak.fi, tfn 040 544 6899

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (träförpackningar)
Jukka Ala-Viikari, jukka.ala-viikari@puupakkauskierratys.fi, tfn 0400 802 896

Suomen Kuitukierrätys Oy (fibreförpackningar)
Juha-Pekka Salmi, juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi, tfn 050 329 6211
Eija Jokela, eija.jokela@aaltopahvi.fi, tfn 040 723 7992

Suomen Keräyslasiyhdistys ry (glasförpackningar)
Maija Peltola, maija.peltola@kerayslasiyhdistys.fi, tfn 040 543 7007

Suomen Uusiomuovi Oy (plastförpackningar)
Vesa Soini, vesa.soini@uusiomuovi.fi, tfn 050 3820 644
Peter Rasmussen, peter.rasmussen@uusiomuovi.fi, tfn 050 434 5827

09.06.21

Snart startar sommarturnén ”Sortera havet rent”

Genom att sortera hemmets avfall kan vi påverka Östersjöns tillstånd. Under sommarturnén Sortera havet rent får hushållen råd om avfallssortering för att minska nedskräpningen av våra vattendrag. Finlands…