01.11.18

Meddelande för företag: Ändringar i redovisningsblanketten för förpackningsuppgifter, inlämning av uppgifter och kundnöjdhetsenkät

Bästa kund!

Vi berättar i detta meddelande om de ändringar som nästa år görs i redovisningsblanketten för förpackningsuppgifter och om hur uppgifter ska lämnas in samt om en kundnöjdhetsenkät som genomförs i november.

Ändringar i redovisningsblanketten för förpackningsuppgifter

Ändringar kommer att göras i redovisningsblanketten för förpackningsuppgifter. På grund av det ökade informationsbehovet införs på blanketten nya plastförpackningsrader, men samtidigt avlägsnar vi från blanketten helt raderna för pantbelagda dryckesförpackningar. Den ändrade blanketten tas i bruk från ingången av nästa år, då man till Rinki anmäler förpackningsuppgifter för 2018. Blanketten förändras på följande sätt:

  1. Till Rinki anmäls i fortsättningen endast icke-pantbelagda förpackningar och därför avlägsnas från redovisningsblanketten anmälningsraderna för pantbelagda dryckesförpackningar. Tidigare har man på blanketten separat anmält pantbelagda dryckesförpackningar som tillverkats av plast, metall eller glas.
  2. På raderna Plastförpackningar för konsumenter anmäls i fortsättningen separat sedvanliga och bionedbrytbara plastförpackningar samt sedvanliga och bionedbrytbara butikskassar och småpåsar. Med sedvanliga plastförpackningar avses icke-bionedbrytbara plastförpackningar inklusive också biobaserade plastförpackningar, som inte är bionedbrytbara.
  3. Anmälningsraderna för träförpackningar har preciserats. På raden FIN-lastpallar anmäls standardsenliga stämplade FIN-lastpallar (100 x 120 cm) och på raden EUR/EPAL-lastpallar anmäls standardsenliga stämplade EUR/EPAL-lastpallar (80 x 120 cm).

Läs anvisningarna: Anvisningar för ifyllande av redovisningsblanketten 2019

Läs också prislistan för nästa år: Prislista 2019

Inlämning av förpackningsuppgifter enkelt via extranet

Enklast kan man lämna in förpackningsuppgifter via vår finskspråkiga extranet-tjänst på webbplatsen extranet.rinkiin.fi. Förpackningsuppgifterna för 2018 kan lämnas in via extranet från ingången av januari, sista inlämningsdag är 28.2.2019. Vi påminner er per e-post i början av januari om inlämningen av uppgifterna. Redan ifjol slutade vi sända pappersblanketter.

I extranet kan ni utöver era förpackningsuppgifter också uppdatera era andra uppgifter, såsom er faktureringsadress. Om det har skett ändringar i uppgifterna om ert företag eller er kontaktperson, vänligen anmäl ändringarna alltid till oss.

Ändringar i uppgifterna kan också anmälas till vår kundtjänst: tfn 09 6162 3500, e-post info@rinkiin.fi. Vår kundtjänst hjälper också gärna, om ni behöver råd då ni anmäler förpackningsuppgifter.

Kundnöjdhetsenkät i november

I november genomför vi en kundnöjdhetsenkät. Vi hoppas att kunderna deltar aktivt i den. Kundrespons är viktigt, för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet och våra tjänster så att de bättre motsvarar våra kunders behov. Enkäten genomförs av vår samarbetspartner Innolink, som med e-post sänder en länk till enkätblanketten. Det tar cirka 5 minuter att svara på enkäten.

09.06.21

Snart startar sommarturnén ”Sortera havet rent”

Genom att sortera hemmets avfall kan vi påverka Östersjöns tillstånd. Under sommarturnén Sortera havet rent får hushållen råd om avfallssortering för att minska nedskräpningen av våra vattendrag. Finlands…