30.09.19

Meddelande för företag: Avgifter för producentansvar för förpackningar 2020

Förpackningarnas återvinningsavgifter 2020

Förpackningsbranschens producentsammanslutningar har beslutat om de materialspecifika återvinningsavgifterna för år 2020.

MATERIALGRUPP MATERIAL Återvinningsavgift *
2019

2020
€/ton€/ton
PAPPERSFIBER Wellpappförpackningar för konsumenter9,00

9,50
Wellpappförpackningar för företag9,009,50
Omslag ock säckar för industrin14,50

14,00
Industrihylsor14,5014,00
Kartong- och pappersförpackningar47,0049,50
Vätskekartongförpackningar96,00105,00
PLAST Plastförpackningar för konsumenter30,00119,00
Plastförpackningar för företag35,0054,00
METALL Aluminiumförpackningar för konsumenter130,00126,00
Aluminiumförpackningar för företag28,0026,00
Tennplåtsförpackningar för konsumenter130,00

126,00
Tennplåtsförpackningar för företag28,00

26,00
Stålförpackningar28,0026,00
GLAS Glasförpackningar (icke pantbelagda)98,00
98,00
TRÄ FIN-, EUR och EPAL-lastpallar, hyrlastpallar, kabelrullar1,201,45
Övriga lastpallar och förpackningar av trä1,601,90

*) På priserna tillkommer mervärdesskatt.

Förpackningar för konsumenter är produktförpackningar som hamnar hos konsumenter eller i hushåll, till exempel försäljningsförpackningar samt en del grupp- och transportförpackningar.

Förpackningar för företag är produktförpackningar som endast används i handeln mellan företag eller för produktpresentation i butikerna.

Faktureringen av företags återvinningsavgifter baserar sig på den materialspecifika prislistan samt på det antal förpackningar som företaget använt det föregående året. Förpackningsmängderna för 2019 ska anmälas till RINKI Ab senast 29.2.2020.

Om den materialgruppsspecifika återvinningsavgiften för ett företag är över 10 000 euro, fakturerar Rinki den samtidigt i två lika stora poster, så att den andra posten förfaller fyra månader senare än den första, dock senast i oktober 2020.

Anslutnings- och kundavgifter 2020

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab:s styrelse har beslutat om Rinkis anslutnings- och kundavgifter för 2020.

Avgift Avgiftens belopp *Enhet
20192020
Kundavgift1,61,6€/ton
Kundavgift minst295 265 €/år/avtal
Kundavgift högst4 5004 500€/år/avtal
Anslutningsavgift00€/företag

*) På priserna tillkommer mervärdesskatt.

Faktureringen av kundavgiften baserar sig på prislistan samt på det antal förpackningar som företaget använt på det föregående året. För faktureringen av kundavgiften har fastställts ett årligt minimi och maximi (€/år/avtal).

Dröjsmålsavgift för förpackningsuppgifter och uppskattningsfaktura

Enligt avtalsvillkoren ska ett kundföretag årligen till RINKI Ab anmäla de förpackningsmaterial och förpackningsmängder som företaget har använt för förpackning av produkter som de levererat till marknaden eller som de importerat med sina produkter. Förpackningsuppgifterna för 2019 ska anmälas senast 29.2.2020.

Anmälan om förpackningsuppgifter är mycket väsentligt med tanke på hur producentansvarssystemet fungerar, eftersom det inverkar direkt på finansieringen och faktureringen av systemet samt dess verksamhet. Om ett företag lämnar in uppgifterna för 2019 efter 29.2.2020, debiterar RINKI Ab en dröjsmålsavgift för förpackningsuppgifterna. Avgiften är 200 euro (+ moms) per påbörjad försenad månad och debiteras för högst tre månader.

Om företaget inte har lämnat in sina förpackningsuppgifter för 2019 senast i slutet av maj 2020, fakturerar RINKI Ab utöver ovan nämnda dröjsmålsavgift dessutom en uppskattningsfaktura. Fakturan baserar sig på de förpackningsuppgifter som RINKI Ab har tillgång till.

Mer information

Materialspecifika återvinningsavgifter:

Mepak-Kierrätys Oy (metallförpackningar)
Satu Estakari, satu.estakari@mepak.fi, tfn +358 46 920 9700

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (träförpackningar)
Jukka Ala-Viikari, jukka.ala-viikari@puupakkauskierratys.fi, tfn +358 400 802 896

Suomen Keräyslasiyhdistys ry (glasförpackningar)
Sari Hedayet, info@kerayslasiyhdistys.fi, tfn +358 50 367 9667

Suomen Kuitukierrätys Oy (fiberförpackningar)
Juha-Pekka Salmi, juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi, tfn +358 50 329 6211
Eija Jokela, eija.jokela@kuitukierratys.fi, tfn +358 40 723 7992

Suomen Uusiomuovi Oy (plastförpackningar)
Vesa Soini, vesa.soini@uusiomuovi.fi, tfn. +358 50 382 0644
Peter Rasmussen, peter.rasmussen@uusiomuovi.fi, tfn +358 50 434 5827

RINKI Ab:s anslutnings- och kundavgifter
Juha-Heikki Tanskanen, juha-heikki.tanskanen@rinkiin.fi, tfn +358 400 814 243
Kundtjänst för företag, info@rinkiin.fi, tfn +358 9 6162 3500

09.06.21

Snart startar sommarturnén ”Sortera havet rent”

Genom att sortera hemmets avfall kan vi påverka Östersjöns tillstånd. Under sommarturnén Sortera havet rent får hushållen råd om avfallssortering för att minska nedskräpningen av våra vattendrag. Finlands…