24.10.19

Skärgården hade de flitigaste sorterarna bland sommarstugeorter 2018

Bland de populäraste sommarstugeorterna i Finland finns de flitigaste sorterarna under sommaren i skärgården. På Kimitoön samlades under sommarmånaderna in hela 9,5 kilo och i Pargas 7,7 kilo förpackningsavfall per invånare. I inlandet var Nyslott god trea, där man samlade in 7 kilo förpackningsavfall per invånare.

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Oy jämförde insamlingsmängderna vid sina ekopunkter under sommarmånaderna (maj–augusti 2018) med Statistikcentralens lista över de populäraste sommarstugeorterna i Finland. Det framgick att antalet förpackningar vid Rinki-ekopunkterna ökade under sommarmånaderna särskilt på små sommarstugeorter och i skärgården. Exempelvis i Nyslott är insamlingsmängderna som lägst i början av året i februari (0,67 kg/invånare), och högst i juli (1,8 kg/invånare). I skärgården är mängderna i Pargas också lägst i februari (0,96 kg/invånare) och åter störst i augusti (2,1 kg/invånare).

”Insamlingssiffrorna visar att då sommarstugegästerna kommer till orten, märks det i de små sommarstugeorternas förpackningsinsamling, i synnerhet i skärgården. Folk skaffar till sina stugor i maj nya saker och renoverar, vilket ger upphov till mycket förpackningsavfall. I augusti förs till insamlingen igen de förpackningar som samlats under sommaren”, säger Rinkis operativa direktör Pertti Tammivuori.

I sommarstugeorternas förpackningsinsamling märks när sommargästerna kommer till sin stuga och när de återvänder hem: insamlingsmängderna är ofta stora i maj, minskar något i juni–juli och ökar på nytt i augusti.

Ett motsvarande fenomen märks överallt i Finland: mängden insamlade förpackningar ökar under sommaren, sjunker på hösten och ökar igen under julen. På de tio sommarstugeorter där man samlat in mest förpackningar under sommarmånaderna (maj–augusti) har medeltalet på insamlingsmängderna ändå varit klart större (1,23 kg/invånare) jämfört med medeltalet under sommarmånaderna i hela Finland (0,92 kg/invånare).

”Under sommarmånaderna är vi på sommarstugeorterna redo att öka på tömningsintervallerna och på antalet insamlingskärl under sommarsäsongen. På sommarstugeorterna lönar det sig att använda insamlingsställen som har pressar, eftersom i dem finns det i allmänhet gott om utrymme, de här ställena hålls också mer städade och tack vare ett glesare tömningsintervall är pressar också mer ekoeffektiva”, säger Pertti Tammivuori.

 TOP 10 flitigaste sorterarna enligt sommarstugeort

De 10 flitigaste sorterande sommarstugeorterna i Finland från maj till augusti (kilo förpackningsavfall*/invånare).

  1. Kimitoön: 9,5 kg
  2. Pargas: 7,7 kg
  3. Nyslott: 7 kg
  4. Mäntyharju: 6,5 kg
  5. Raseborg: 6,3 kg
  6. Nådendal: 5,7 kg
  7. Kuusamo: 5,4 kg
  8. Tavastehus: 4,9 kg
  9. Salo: 4,52 kg
  10. Lojo: 4,48 kg

*) Totala insamlingsmängder av kartong-, glas- och plastförpackningar samt småmetall från maj till augusti 2018.

I samtliga Rinki-ekopunkter i Finland insamlades under 2018 förpackningsavfall totalt cirka 43 000 ton, medan man under 2017 samlade in cirka 36 000 ton förpackningsavfall. Kartongförpackningar insamlades cirka 20 000 ton (2017: över 16 000 ton), glasförpackningar cirka 10 000 ton (2017: cirka 9 000 ton), plastförpackningar cirka 8 000 ton (2017: cirka 6 000 ton) och metall cirka 6 000 ton (2017: över 5 000 ton).

Källor:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].

ISSN=1798-6788. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.7.2019].

Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2018/rakke_2018_2019-05-21_tie_001_sv.html

 

Mer information:

Kommunikationschef Jaana Lindman, tfn 040 709 1920

informatör Reija Koistinen, tfn 040 760 6541

E-postadresser har formen fornamn.efternamn@rinkiin.fi

 

Vad kan man föra till förpackningsinsamlingen?

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab har i Finland ett nätverk med över 1850 Rinki-ekopunkter. Vid samtliga Rinki-ekopunkter insamlas kartong- och glasförpackningar samt småmetall från hushåll. Plastförpackningar samlas in vid över 600 Rinki-ekopunkter. Punkternas läge finns på adressen rinkiin.fi/for-hushall/rinki-ekopunkter.

Hushåll kan till Rinki-ekopunkterna föra förpackningsavfall som sorterats enligt Rinkis riksomfattande anvisningar. Anvisningarna har publicerats på adressen rinkiin.fi/sorteringsanvisningar. Anvisningarna har också klistrats på insamlingskärlen.

Förpackningar som innehåller farliga ämnen eller rester av dem (t.ex. oljekanistrar) ska inte föras till insamlingen av förpackningar. Till Rinki-ekopunkterna får inte föras annat avfall, t.ex. möbler. De ska föras till det ställe som kommunen anvisat.

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab är ett icke-vinstdrivande tjänsteföretag som har grundats 1997 och ägs av Finsk industri och handel. Vi tar fram effektiva och hållbara lösningar för företag när det gäller att verkställa producentansvaret för förpackningar. Till Rinki har anslutit sig över 4 000 företag som sköter sitt producentansvar för förpackningar. Till konsumenter erbjuder vi det riksomfattande nätverket av Rinki-ekopunkter för insamling och återvinning av glasförpackningar. Vid över 1 850 punkter i hela Finland insamlas kartong- och glasförpackningar samt metall, vid över 600 punkter insamlas också plastförpackningar. www.rinkiin.fi/for-hushall/

09.06.21

Snart startar sommarturnén ”Sortera havet rent”

Genom att sortera hemmets avfall kan vi påverka Östersjöns tillstånd. Under sommarturnén Sortera havet rent får hushållen råd om avfallssortering för att minska nedskräpningen av våra vattendrag. Finlands…