02.10.17

Återvinningsavgifter för förpackningar samt RINKI Ab:s anslutnings- och kundavgifter år 2018

Förpackningarnas återvinningsavgifter

Förpackningsbranschens producentsammanslutningar har beslutat om de materialspecifika återvinningsavgifterna för år 2018.

Företagets återvinningsavgiftsfaktura bygger på en materialspecifik prislista och på antalet ton förpackningar som företaget släppte ut på marknaden året innan. Förpackningsmängderna för år 2017 ska redovisas till RINKI Ab före utgången av februari år 2018. Rinki skickar en blankett för redovisning av förpackningsuppgifter till företagen per e-post i januari.

Om företagets faktura för återvinningsavgiften för olika material överskrider 10 000 euro, fakturerar Rinki avgiften i två lika stora poster på så sätt att den andra posten faktureras fyra månader efter den första posten, dock senast i oktober 2018. Minimifakturan är 20 euro.

MATERIAL20172018
€/1000 kg *€/1000 kg *
Wellpappförpackningar för konsumenter9,509,50
Wellpappförpackningar för företag9,509,50
Omslag ock säckar för industrin17,5014,50
Industrihylsor17,5014,50
Kartong- och pappersförpackningar54,0052,00
Vätskekartongförpackningar96,0096,00
Plastförpackningar för konsumenter61,0035,00
Plastförpackningar för företag35,0035,00
Aluminiumförpackningar för konsumenter185,00130,00
Aluminiumförpackningar för företag40,0028,00
Tennplåtsförpackningar för konsumenter199,00130,00
Tennplåtsförpackningar för företag40,0028,00
Stålförpackningar40,0028,00
Icke pantbelagda glasförpackningar135,00112,00
FIN- och EUR-lastpallar, hyrlastpallar, kabelrullar0,850,95
Övriga lastpallar och förpackningar av trä0,851,25

*) På priserna tillkommer mervärdesskatt.

Förpackningar för konsumenter är produktförpackningar som är avsedda att hamna hos konsumenter eller i hushåll, till exempel detaljhandelsförpackningar.

Förpackningar för företag är produktförpackningar som endast är avsedda att användas i handeln mellan industrin eller företag i form av enhets- eller transportförpackningar samt i transporter mellan industrin och handeln. Som förpackningar för företag räknas även de förpackningar som används för att ställa ut produkter i butiken.

Anslutnings- och kundavgifter

Styrelsen för Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab har fattat beslut om Rinkis anslutnings- och kundavgifter för år 2018.

Den tidigare årsavgiften ersätts av en kundavgift. Reformen anknyter till de ändringar i kundavtalens villkor som träder i kraft från början av år 2018.

Årsavgiften har varit ett fast eurobelopp som fastställts differentierat utifrån företagets omsättning. Den nya kundavgiften faktureras utifrån hur många ton förpackningar företaget släppt ut på marknaden året innan. För kundavgiften (€/ton) fastställs ett årligt minimi- och maximibelopp (€/a). Företagens arbete blir lättare då de inte längre behöver rapportera sina omsättningsuppgifter till Rinki.


Avgift
Avgiftens belopp *Enhet
Kundavgift2€/1000 kg
Kundavgift minst330€/år/avtal
Kundavgift högst4 500€/år/avtal
Anslutningsavgift0€/avtal

*) På priserna tillkommer mervärdesskatt.

Förseningsavgifter

Av företag som returnerar blanketten för redovisning av förpackningsuppgifter efter den sista inlämningsdagen (28.2.2018) fakturerar Rinki en avgift för behandling av försenade uppgifter. RINKI Ab:s styrelse har beslutat att avgiften år 2018 är 300 euro/försenad månad som börjat.

Till företag som inte lämnar in blanketten för redovisning av förpackningsuppgifter före utgången av augusti 2018 skickar Rinki en uppskattningsfaktura om 80 000 euro.

Mer information:

Materialspecifika återvinningsavgifter:

Mepak-Kierrätys Oy (metallförpackningar)
Tapani Sievänen, sievanen.tapani@mepak.fi, tfn 040 544 6899

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (träförpackningar)
Jukka Ala-Viikari, jukka.ala-viikari@puupakkauskierratys.fi, tfn 0400 802 896

Suomen Keräyslasiyhdistys ry (glasförpackningar)
Sari Hedayet, info@kerayslasiyhdistys.fi, tfn 050 367 9667

Suomen Kuitukierrätys Oy (fiberförpackningar)
Juha-Pekka Salmi, juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi, tfn 050 329 6211
Eija Jokela, eija.jokela@aaltopahvi.fi, tfn 040 723 7992

Suomen Uusiomuovi Oy (plastförpackningar)
Vesa Soini, vesa.soini@uusiomuovi.fi, tfn 050 382 0644
Peter Rasmussen, peter.rasmussen@uusiomuovi.fi, puh. 050 434 5827

RINKI Ab:s anslutnings- och kundavgifter

Kundtjänst för företag, info@rinkiin.fi, tfn 09 6162 3500.

09.06.21

Snart startar sommarturnén ”Sortera havet rent”

Genom att sortera hemmets avfall kan vi påverka Östersjöns tillstånd. Under sommarturnén Sortera havet rent får hushållen råd om avfallssortering för att minska nedskräpningen av våra vattendrag. Finlands…